Studiul, comandat de Google, arată că 7,2% din PIB-ul acestei ţări provine din activităţi legate de utilizarea Internetului, mai mult decât aduc sectoarele construcţiilor, transporturilor sau utilităţilor.

Circa 60% din cele 100 de miliarde de lire provin din comerţul on-line – în care Marea Britanie este lider mondial -, iar restul din investiţii în infrastructura de Internet, cheltuieli guvernamentale şi exporturi.

Potrivit aceluiaşi raport, contribuţia Internetului la PIB va creşte cu zece procente în fiecare an, ajungând la 10% în 2015.

Companiile de Internet joacă un rol vital şi în ce priveşte ocuparea forţei de muncă, având 250.000 de angajaţi.

Raportul compară Marea Britanie cu alte state membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică /OCDE/, plasând această ţară pe locul al şaselea, deasupra Germaniei, Statelor Unite şi Franţei, într-un clasament dominat de Danemarca.