Problema vinzarii spatiilor comerciale catre actualii chiriasi este veche, procesul fiind demarat ica din anul 1996, prin Hotarirea Guvernului nr. 389 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate i administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre chiriasi. in baza acestei HG, numai anul trecut s-au vindut i Bucuresti 800 de spatii comerciale. La elaborarea noului proiect de lege se precizeaza isa ca vor fi vindute numai spatiile comerciale ce au intrat i proprietatea privata a statului. in prezent, dupa intrarea i vigoare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate i mod abuziv i perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, vor putea fi vindute numai imobilele care nu vor fi restituite i natura fostilor proprietari. De altfel, se apreciaza ca aproximativ 85% din totalul spatiilor ramase nevindute si care se mai afla i administrarea consiliilor locale se iscriu i categoria imobilelor nationalizate. Deci procesul va fi de durata, mai itii fiind necesara stabilirea definitiva a statutului juridic pentru fiecare spatiu comercial i parte, daca mai exista posibilitatea revendicarii acestuia sau intra definitiv i proprietatea statului. Experienta a dovedit ca redobindirea dreptului de proprietate pe calea justitiei este anevoioasa si de durata.
Potrivit ministrului Octav Cozminca, vor avea prioritate actualii chiriasi, carora li se ofera posibilitatea de a achita contravaloarea imobilelor i rate, pe o perioada de maximum cinci ani, i conditii avantajoase. Dobinda anuala va fi egala cu rata inflatiei plus un comision de 2%, mult mai ieftin decit daca potentialul cumparator ar fi fost obligat sa contracteze un credit de la o banca comerciala. in plus, avansul va fi de numai 20% din suma totala de vinzare. Pretul va fi stabilit pe baza unei evaluari efectuate, la data icheierii contractului, de catre un organ abilitat legal. Practic, vinzarea spatiilor prin licitatie publica cu strigare se va face numai i cazul i care chiriasul nu va dori sa se transforme i proprietar. Din sumele icasate, 20% vor reprezenta venituri la bugetul de stat, iar 80% vor reveni administratiilor locale.
La nivel national, au fost vindute i ultimii zece ani doar o treime din spatiile comerciale detinute de stat. Din cele doua treimi ramase, o parte vor trebui restituite fostilor proprietari, pe baza Legii nr. 10/2001, iar cele care nu s-au dovedit profitabile vor fi vindute la licitatie. Pina i prezent ceea ce a fost i proprietatea privata a statului si a fost atractiv din punctul de vedere al vadului comercial s-a vindut, noua reglementare privind de fapt imobilele care urmeaza sa ramina definitiv la stat. Pe de alta parte, trecerea prin Parlament a noii reglementari va obliga administratiile locale si regiile aflate i subordinea lor sa icheie contractele de vinzare-cumparare, i cazul i care chiriasii solicita acest lucru, doar pe baza unui act de evaluare.