Numărul prognozat de personal la finele anului se ridică la 3.100 persoane, numărul mediu din timpul anului fiind de 2.930 angajaţi. Câştigul mediu lunar pe salariat se ridică la 1.910 lei, iar fondul de salarii este de 67.305,68 lei.
Veniturile Loteriei se ridică la 1.497.565 lei, iar cheltuielile la 1.319.337 lei. Profitul brut se ridică la 178.228 lei, din care impozitul pe profit este 52.913,71 lei, iar profitul contabil rămâne de 125.314,29 lei.
SURSA: Agerpres