Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 268 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 15 decembrie 2000, cu urmatoarea modificare:
– La punctul 4, articolul 15 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
„(3) In vederea finantarii cheltuielilor de asistenta tehnica necesare pentru selectia si monitorizarea programelor si proiectelor de dezvoltare regionala se poate aloca un anumit procent din bugetele programelor si proiectelor respective.”

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.