Astfel, cota din valoarea tranzacțiilor cu obligațiuni, inclusiv cele convertibile în acțiuni, a fost redusă cu 50% până la 0,02%, cota din valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat (0,0004%) nu se mai aplică, iar tariful pentru înregistrarea la ASF a instrumentelor financiare (cu excepția titlurilor de stat) a fost diminuat cu 50% până la 500 de lei.

De asemenea, tariful pentru înregistrarea la ASF a instrumentelor financiare în cazul titlurilor de stat nu se mai aplică, informează ujn comunicat al Autorităţii.

Totodată, cota percepută pentru monitorizarea tranzacțiilor efectuate în afara piețelor reglementate sau sistemelor alternative de tranzacționare (OTC) a fost scăzut de la 0,15% la 0,06% din valoarea tranzacțiilor raportate.

Cota percepută pentru tranzacțiile derulate în afara piețelor reglementate și/sau sistemelor alternative de tranzacționare de tipul tranzacțiilor turnaround a fost redusă cu 50%, de la 0,04% până la 0,02%.

Tarifele reduse vor intra în vigoare începând cu data de 16 septembrie 2014.