Demersul are la bază analiza privind implementarea acestei măsuri de investiții cât și solicitările beneficiarilor cu privire la imposibilitatea operării transferurilor de teren la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, transferuri care nu pot fi efectuate decât în perioada martie – mai a fiecărui an.
Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” are ca obiective generale:

 îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă;
 îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură.
Obiectivele specifice ale măsurii se referă la creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri.
Obiectivele operaţionale se referă la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiune minimă de 6 UDE (unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei).
În cazul extinderii exploataţiei agricole, sprijinul pentru instalarea fermierului poate creşte cu 2.000 de euro/1 UDE, dar nu va putea depăşi 40.000 de euro/exploataţie.