Importul de produse energetice a crescut cu 7,6% faţă de anul trecut, iar consumul final energetic a scăzut cu 0,7% raportat la 2013.

Potrivit datelor INS, resursele de energie disponibile au totalizat, anul trecut, 41,7 milioane de tone echivalent petrol (tep), în creştere cu 1,031 milioane tep (2,5%) faţă de anul precedent, datorită creşterii producţiei de energie primară şi a importurilor de produse energetice.

Creşteri importante au înregistrat resursele de energie electrică (13,2%) şi de ţiţei (12,1%), în timp ce resursele de cărbune şi gaze naturale au scăzut, fiecare cu 5,3%.

Producţia de energie primară în anul 2014, de 26,3 milioane tep, a crescut cu 461.000 tep faţă de anul 2013 şi a continuat să-şi păstreze ponderea semnificativă în totalul resurselor de energie, reprezentând 63,1% din acestea.
S-au înregistrat creşteri de producţie la energia electrică hidro, eoliană şi fotovoltaică (33,8% faţă de anul precedent) şi cea de gaze naturale, cu 1,9%.

Conform datelor INS, importul de produse energetice a crescut, cu 7,6% faţă de anul trecut, în principal datorită creşterii semnificative a importului de ţiţei, cu 1,428 milioane tep, respectiv 27%. Se remarcă scăderea accentuată a importului de gaze naturale, cu 60,1%, faţă de anul precedent.

Consumul final energetic în anul 2014 a scăzut cu doar 149.000 tep, respectiv 0,7%, faţă de anul 2013. Consumul final din industrie (cu o pondere de 29,7% în consumul final energetic total) a crescut cu 2,4%, în special datorită majorărilor din industria construcţiilor metalice, maşinilor şi echipamentelor (cu 7,6%), metalurgie (cu 0,7%) şi industria chimică (cu 0,4%).

Sectorul terţiar, agricultura şi populaţia au înregistrat scăderi ale consumurilor faţă de anul precedent şi, având o pondere cumulată de 45,1% în consumul final energetic total, au determinat nivelul de 99,3% al consumului final energetic din anul 2014 faţă de cel din anul precedent.

Exportul de energie (inclusiv buncărajul), de 5,770 milioane tep, a crescut faţă de anul 2013 cu 1,362 milioane tep, reprezentând 30,9%. Consumul intern brut de energie pe locuitor în anul 2014 a fost de 1.584 kilograme echivalent petrol