„Pentru buna organizare şi desfăşurarea a recensământului, în lunile august şi septembrie a avut loc, la nivel naţional, campania de recrutare a recenzorilor, în acest moment desfăşurându-se instruirea acestora. Municipiul Bucuresti se confruntă cu un deficit de circa 1.500 recenzori, drept pentru care campania de recrutare continuă pentru sectoarele 1, 2 şi 3”, potrivit Institutului Naţional de Statistică.
Recenzorul interacţionează direct cu populaţia, efectuând interviu cu persoanele din locuinţele alocate în sectorul de recensământ atribuit. Înregistrează datele obţinute pentru toate locuinţele, spaţiile colective de locuit, gospodăriile şi persoanele din sectorul de recensământ atribuit.
De aceea, pentru a deveni recenzor, o persoană trebuie să întrunească unele condiţii, printre care să aibă cel puţin 18 ani împliniţi, să aibă cel puţin studii medii, să aibă cetăţenia română, să cunoască limba română (scris, citit, vorbit), să prezinte cazierul judiciar.
În plus, cei interesaţi trebuie să aibă capacitatea de a desfăşura muncă pe teren, să aibă o ţinută decentă şi un limbaj corespunzător, să nu aibă probleme de dicţie ca să poată fi clar înţeles, să poată citi materialele (formularele, etc.) care sunt redactate cu un font mic, să aibă un scris citeţ, să aibă capacitatea de a face calcule simple şi corecte la însumarea datelor pentru centralizare.
Viitorii recenzori trebuie să fie disponibili între orele 8-20 pe toată durata de desfăşurare a recensământului, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică şi să aibă capacitate fizică de efort prelungit, pentru a vizita locuinţe posibil dispersate pe o întindere geografică mare.
În zonele cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren.
Cei interesaţi se pot adresa direct la Comisiile Locale de Sector, între orele 9.00 – 16,00, astfel: pentru Sectorul 1 la Primăria Sectorului 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9 – 13, registratură, pentru Sectorul 2 la Primăria Sectorului 2, Str. Chiristigiilor, nr 11-13, registratură, iar pentru Sectorul 3: Str. Matei Basarab, nr. 79 (în incinta Casei de Căsătorii Sector 3 – etaj 1, cam.8).