De la 1 ianuarie 2012 este interzisă creşterea găinilor în cuşti neîmbunătăţite. În urma unor controale ale ANSVSA, s-a confirmat că, de la data de 22 februarie 2012, pe teritoriul României nu mai există exploataţii comerciale care să cazeze găini ouătoare în cuşti neîmbunătăţite. De asemenea, s-a constatat că agenţii economici şi-au modernizat exploataţiile şi le-au reautorizat, ca urmare a transferului la sol a găinilor din cuştile neîmbunătăţite, potrivit unui comunicat de presă al ANSVSA.
Astfel, efectivele acestor exploataţii au fost fie transferate în alte sisteme de creştere din cadrul exploataţiei, fie abatorizate sau livrate vii către alte unităţi, iar ouăle obţinute după data de 1 ianuarie 2012 de la găinile cazate în cuştile neîmbunătăţite au fost destinate prelucrării industriale sau au fost dirijate spre neutralizare.
În urma aplicării prevederilor europene, statele membre UE au obligaţia de a se asigura că proprietarii şi deţinătorii de găini ouătoare utilizează doar sistemele de creştere permise de prevederile Directivei.
În acest context, ANSVSA, prin direcţiile judeţene, a monitorizat permanent exploataţiile de găini ouătoare, iar proprietarii acestora au fost informaţi asupra prevederilor legislative, atât prin intermediul Uniunii Crescătorilor de Păsări din România cât şi prin intermediul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) judeţene. În consecinţă, proprietarii şi-au asumat termenul de 31 decembrie 2011, ca limită de cazare a găinilor în astfel de cuşti, urmând ca efectivele să fie transferate către alte sisteme de creştere, fie vândute sau abatorizate.
După data de 1 ianuarie 2012, faţă de agenţii economici care nu s-au conformat prevederilor legale, direcţiile sanitar-veterinare judeţene au luat măsuri precum: retragerea autorizaţiilor sanitare veterinare în vederea anulării, interzicerea activităţii de creştere a găinilor producătoare de ouă de consum, interzicerea marcării şi a comercializării ouălor provenind din unităţile în care găinile erau cazate în cuşti neîmbunătăţite, suspendarea activităţii exploataţiilor până la data modernizării sistemelor de creştere a găinilor ouătoare.
De asemenea, au fost prevăzute sancţiuni contravenţionale în cazul nerespectării acestor prevederi şi al neremedierii deficienţelor şi s-au solicitat grafice de depopulare a exploataţiilor care încă mai foloseau cuşti neîmbunătăţite.
În perioada 6 – 17 februarie 2012, ANSVSA a desfăşurat controale oficiale pentru verificarea aplicării măsurilor prevăzute mai sus, dispuse de către DSVSA judeţene.