Documentul prevede, de asemenea, continuarea în 2015 a procesului revizuirii pieţelor relevante în ceea ce priveşte serviciile de linii închiriate-segmente terminale, identificarea eventualilor furnizori cu putere semnificativă şi stabilirea măsurilor de reglementare ce se impun pentru monitorizarea şi stimularea concurenţei în domeniul furnizării serviciilor de acces la internet în bandă largă.

Potrivit sursei citate, în privinţa administrării eficiente a spectrului radio, ANCOM va aloca resurse suplimentare de spectru pentru comunicaţii de bandă largă prin organizarea licitaţiei de alocare a spectrului radio în banda de frecvenţe 3,4-3,8 GHz.

Totodată, Autoritatea va susţine procesul de trecere la televiziunea digitală terestră organizând în trimestrul al doilea al anului viitor licitaţia pentru multiplexele naţionale rămase nealocate şi pentru multiplexele regionale şi locale.

În urma consultării publice, Planul de acţiuni pentru anul 2015 a fost completat, iar ANCOM va urma să organizeze o consultare publică anul viitor pentru pregătirea unei licitaţii în vederea alocării spectrului radio pentru T-DAB (radiodifuziune digitală terestră) în banda VHF.

Tot anul viitor, Autoritatea va desfăşura o campanie de control pentru a verifica respectarea de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului a obligaţiilor minime pe care aceştia trebuie să le insereze în contractele încheiate cu utilizatorii finali şi o campanie de verificare a respectării obligaţiilor de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii serviciilor de comunicaţii electronice.

De asemenea, pentru a oferi furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului un set de clarificări cu privire la modul de interpretare şi de aplicare în practică a obligaţiilor ce trebuie respectate de aceştia în cazul contractelor la distanţă încheiate cu consumatorii, ANCOM va elabora un ghid pentru încheierea contractelor la distanţă/ în afara spaţiilor comerciale.

În ceea ce priveşte serviciul universal poştal, ANCOM a decis necompensarea costului net înregistrat de CNPR în anul 2013 aferent furnizării serviciilor incluse în sfera serviciului universal poştal, având în vedere că aceste sevicii au adus profit companiei şi nu constituie o sarcină injustă pentru CNPR. Această decizie a fost luată după ce Autoritatea a analizat situaţia financiară şi concurenţială a Poştei Române în contextul pieţei serviciilor poştale din România, precum şi condiţiile de piaţă ale furnizorilor alternativi de servicii poştale.

Analiza a arătat că, în ciuda liberalizării complete a pieţei serviciilor poştale care a eliminat de la începutul anului 2013 monopolul CNPR pe segmentul serviciilor rezervate, furnizorul de serviciu universal şi-a menţinut constantă cota de piaţă. În plus, Autoritatea a calculat nivelul pragului de rentabilitate al Poştei şi a constatat că, în anul 2013, furnizorul de serviciu universal a înregistrat profit pe segmentul serviciilor din sfera serviciului universal şi respectiv o marjă brută a profitului mult superioară nivelului rezonabil al profitului, stabilit de ANCOM pentru anul 2013 la 13,10%.

Costul net al obligaţiilor de serviciu universal reprezintă diferenţa dintre costurile suportate de CNPR ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu universal (scenariul de bază) şi costul net al furnizorului în cazul în care şi-ar desfăşura activitatea exclusiv pe baze comerciale, fără a avea obligaţiile de serviciu universal (scenariul alternativ). Decizia va fi comunicată CNPR şi intră în vigoare la data comunicării.

SURSA: Agerpres