In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 2 al Sectiunii A din anexa la Acordul multianual de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Comunitatilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, ratificat prin Legea nr. 316/2001,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – Fondul National din cadrul Ministerului Finantelor Publice, infiintat in baza prevederilor Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind infiintarea Fondului National, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 si aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.011/1999, utilizat pentru ISPA in conformitate cu prevederile Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comunitatea Europeana privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2000 si aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.328/2000, indeplineste functia de trezorerie centrala pentru asistenta financiara nerambursabila SAPARD, avand calitatea de Autoritate competenta, si responsabilitatile ce decurg din aceasta, in conformitate cu prevederile Acordului multianual de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Comunitatilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001 si ratificat prin Legea nr. 316/2001.
Art. 2. – Se constituie Comitetul de Acreditare Nationala SAPARD in vederea acreditarii nationale a Agentiei SAPARD pentru masurile prevazute in Planul national pentru agricultura si dezvoltare rurala.
Art. 3. – Responsabilul national cu autorizarea finantarii SAPARD si componenta Comitetului de Acreditare Nationala SAPARD se numesc prin decizie a primului-ministru.