Potrivit preşedintelui Habitat, Mihai Mereuţă, o măsură care implică un risc important pentru populaţie este angajamentul de a modifica, până în iulie 2011, legislaţia privind ajutoarele pentru încălzire astfel încât doar “cele mai vulnerabile persoane” să beneficieze de aceste sume şi să se realizeze economii “semnificative” la buget.
“Pe fondul de raţionalizare a ajutoarelor sociale se dovedeşte intenţia de a face economii la buget şi de a reduce numărul de benficiari prin diminuarea plafoanelor de venituri stabilite pe membru de familie. Aceasta reprezintă o metodă artificială de reducere a ajutoarelor sociale, fiind excluse de fapt persoane care acum un an sau doi erau considerate sărace. Asistăm la tendinţa de a focaliza ajutoarele doar pe persoanele care au venituri sub un dolar pe zi, iar asta înseamnă de fapt că România adoptă standarde de protecţie socială similare celor mai sărace state africane”, a afirmat Mihai Mereuţă, într-un comunicat  de presă.
Acesta consideră că guvernanţii şi specialiştii FMI, Băncii Mondiale şi Comisiei Europene trebuie să ţintă cont că, în conformitate cu datele Eurostat, 43% din populaţia României se află în risc de excluziune sau sărăcie, adică 9,1 milioane de români se confruntă cu sărăcia, deprivarea materială, excluziunea de pe piaţă muncii sau rămân în risc de sărăcie şi după ce primesc ajutoare sau prestaţii sociale.
“Solicităm că noua legislaţie privind acordarea ajutoarelor de încălzire să fie elaborată în colaborare cu reprezentanţii autorităţilor publice locale, asociaţiilor de proprietari şi organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul protecţiei sociale şi să se bazeze pe evaluări responsabile privind impactul social pe termen scurt şi lung al măsurilor planificate. Atragem atenţia că raţionalizarea ajutoarelor de încălzire numai pentru a se realiza economii semnificative la buget reprezintă o abordare profund eronată, cu efecte devastatoare asupra bunăstării populaţiei, puterii de cumpărare şi, implicit, asupra şanselor de redresare economică’, a subliniat preşedintele Habitat.
În opinia acestuia, alte măsuri prevăzute în domeniul energiei în noul acord cu FMI pot duce la creşterea costurilor de producţie şi distribuţie a energiei termice.
“Suntem de acord cu eficientizarea sistemelor de producţie a energiei, însă măsurile de reformă nu trebuie să afecteze capacitatea României de a exploata, în mod echilibrat, diferite resurse energetice (cărbune, hidro, gaze naturale, nucleară) şi de a menţine şi dezvolta sisteme centralizate de producţie şi distribuţie a agentului termic. Aceste sisteme centralizate sunt cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor şi al impactului asupra mediului înconjurător”, a adăugat Mihai Mereuţă.
În aceste condiţii, Liga Asociaţiilor de Proprietari solicită ca noua strategie în domeniul energetic să fie elaborată în colaborare cu reprezentanţii tuturor părţilor implicate, în special cu reprezentanţii consumatorilor, şi să prevadă un program concret de dezvoltare/refacere a capacităţilor locale/regionale de producţie şi distribuţie a agentului termic, în condiţii de eficientă energetică şi cu prevederea clară a resurselor financiare pentru implementare a acestora (fonduri de la bugetul de stat şi bugetele locale, fonduri europene, împrumuturi bancare).

Te-ar putea interesa și: