Conform informaţiilor transmise astăzi de Biroul de presă al Guvernului, pe ordinea de zi a şedinţei săptămânale este trecut un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea punctului II al Anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.
Punctul II al Anexei 1 la OUG 50/2010:
II. Ipoteze suplimentare necesare pentru calculul dobânzii anuale efective

a) în cazul în care prin contractul de credit se acordă consumatorului libertate în privinta efectuării tragerilor, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă imediat si în întregime.

b) în cazul în care prin contractul de credit se prevăd modalităti de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobânzii aferente creditului diferite, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă la nivelul cel mai mare al costurilor si al ratei dobânzii aferente creditului aplicate mecanismului de tragere cel mai frecvent utilizat pentru respectivul tip de contract de credit.

c) în cazul în care prin contractul de credit se oferă, în general, consumatorului libertatea în privinta efectuării tragerilor, dar se impune, printre diferitele modalităti de tragere, o limitare în ceea ce priveste valoarea si perioada de timp, se consideră că valoarea creditului este trasă la prima dată prevăzută în contract si în conformitate cu aceste limite de tragere.

d) în cazul în care nu există scadentarfix pentru rambursare, se prezumă că:

(i) creditul se acordă pentru o perioadă de un an; si (ii) creditul va fi rambursat în douăsprezece rate egale si la intervale lunare.

e) în cazul în care există un scadentarfix pentru rambursare, dar valoarea unor astfel de rambursări este flexibilă, valoarea fiecărei rambursări se consideră a fi cea mai mică dintre valorile prevăzute în contract.

f) Cu exceptia cazului în care se prevede altfel, în cazul în care contractul de credit prevede mai mult de o dată scadentă, creditul trebuie pus la dispozitie si rambursările trebuie efectuate la prima dată prevăzută în contract.

g) în cazul în care plafonul creditului nu a fost încă convenit, acesta este considerat a fi de 5.367 lei.

h) în cazul unui „descoperit de cont", se consideră că valoarea totală a creditului este trasă în totalitate si pe întreaga durată a contractului de credit. În cazul în care durata contractului de credit nu este cunoscută, dobânda anuală efectivă se calculează pe baza ipotezei că durata creditului este de 3 luni.

i) în cazul în care sunt oferite rate ale dobânzilor si costuri diferite pentru o perioadă sau sumă limitată, rata dobânzii si costurile se consideră a fi la nivelul cel mai mare din întreaga durată a contractului de credit.

j) Pentru contractele de credit pentru consumatori în cadrul cărora s-a convenit o rată fixă a dobânzii aferente creditului pentru perioada initială, la sfârsitul căreia se stabileste o nouă rată a dobânzii aferente creditului care este ulterior ajustată periodic în functie de un indice convenit, calculul dobânzii anuale efective se bazează pe ipoteza că, la sfârsitul perioadei cu rată fixă a dobânzii aferente creditului, rata dobânzii aferente creditului este aceeasi ca la momentul calculării dobânzii anuale efective, pe baza valorii indicelui convenit de la acel moment.

O astfel de iniţiativă de modificare a pct II al Anexei 1 a existat şi în vara acestui an, atunci când guvernul a luat în discuţie un proiect de lege în acest sens.