Guvernul Orban a ales să meargă pe varianta asumării cu acest buget, fiind primul caz de acest tip din istoria post decembristă. PSD a anunțat deja că va contesta la Curtea Constituțională măsura Guvernului Orban, pentru conflict între puterea legislativă și cea executivă.

Amintim, de asemenea, că procedura de asumare a răspunderii nu exclude modificări venite ca urmare a amendamentelor enunțate în cadrul discuțiilor din Parlament. Premierul Ludovic Orban a spus deja că Guvernul va lua în considerare acele amendamente care ar aduce un beneficiu economiei, oamenilor sau firmelor.

Instituțiile de la care se taie din buget în 2020

Potrivit Digi24, instituțiile care rămân făre bani sunt:

 • Ministerul Dezvoltării Regionale
  2019 – 9.2 mld lei
  2020 – 5 mld lei
 • Ministerul Sănătății
  2019 – 14.8 mld lei
  2020 – 11.5 mld lei
 • Ministerul Agriculturii
  2019 – 21.4 mld lei
  2020 – 18.4 mld lei
 • Ministerul Mediului
  2019 – 2.9 mld lei
  2020 – 1.1 mld lei
 • Ministerul Finanțelor
  2019 – 6.5 mld lei
  2020 – 5.3 mld lei
 • Ministerul Afacerilor Externe
  2019 – 1.2 mld lei
  2020 – 1 mld lei
 • Ministerul Public
  2019 – 1.4 mld lei
  2020 – 1.3 mld lei
 • SIE
  2019 – 330 mil lei
  2020 – 320 mil lei
 • Ministerul Economiei
  2019 – 1.2 mld lei
  2020 – 1.1 mld lei
 • AEP
  2019 – 388 mil lei
  2020 – 248 mil lei

Serviciile primesc bani mai mulți anul viitor

 • SRI
  2019 – 2.4 mld lei
  2020 – 2.6 mld lei
 • STS
  2019 – 595 mil lei
  2020 – 630 mil lei
 • SPP
  2019 – 228 mil lei
  2020 – 272 mil lei

Instituții care primesc bani în 2020

 • Ministerul Muncii
  2019 – 31.5 mld lei
  2020 – 42 mld lei
 • Ministerul Fondurilor Europene
  2019 – 1.2 mld lei
  2020 – 2.1 mld lei
 • Ministerul Apărării
  2019 – 18 mld lei
  2020 – 21.2 mld lei
 • Ministerul Afacerilor Interne
  2019 – 17.2 mld lei
  2020 – 19.4 mld lei
 • Ministerul Educației
  2019 – 29.4 mld lei
  2020 – 31 mld lei
 • ANI
  2019 – 21 mil lei
  2020 – 34 mil lei
 • Ministerul Justiției
  2019 – 4.6 mld lei
  2020 – 4.9 mld lei
 • Ministerul Tineretului și Sportului
  2019 – 564 mil lei
  2020 – 569 mil lei
 • Ministerul Transporturilor
  2019 – 11.4 mld lei
  2020 – 11.9 mld lei
 • Ministerul Culturii
  2019 – 831 mil lei
  2020 – 898 mil lei
 • Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat
  2019 – 71 mld lei
  2020 – 87.5 mld lei

Pensiile în 2020

Pentru anul 2020, din totalul veniturilor bugetare estimate la 87.489.458 mii lei, 86,9% urmează să se încaseze din contribuţii de asigurări, 0,2% din venituri nefiscale și 12,9% din subvenții de la bugetul de stat, respectiv suma de 11.309.694 mii lei.

Din totalul veniturilor bugetare, 87.327.121 mii lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,8%) şi 162.337 mii lei aferente sistemului asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale (0,2%).

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, sunt diminuate cu suma de 9.378.382 mii lei aferentă Pilonului II de pensii.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 au fost stabilite avându-se în vedere, următoarele:

 • cotele de contribuţii sociale, reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 25% cota de contribuții de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați;

 • cotele de contribuție de asigurări sociale datorate de angajatori de 4% pentru condiţiile deosebite de muncă și 8% pentru condiții speciale de muncă;

 • cota de 2% din contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori, distribuită pentru sistemul asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale stabilită conform alin.(6) al art.220^6 din Legea nr.227/2015.

 • baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează veniturile din activități independente o reprezintă venitul ales, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declarației. Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 15 martie, inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia;

 • 3,75% cota de contribuție la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II), reglementat prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 prin care se crează premisele pentru majorări salariale diferențiate pe domenii de activitate, iar în cazul salariaților din sectorul construcții contribuția de asigurări sociale se reduce de la 25% la 21,25%, corespunzător cu scutirea de la plata contribuţiei datorată la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II) în limita a 3,75%, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv.

Cheltuielile în 2020

În anul 2020, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost estimate la 87.464.981 mii lei, din care 87.327.121 mii lei pentru sistemul public de pensii (99,8%) şi 137.860 mii lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale ( 0,2%).

Din totalul cheltuielilor aferente sistemului public de pensii, 98,9% vor fi alocate pentru asistenţă socială şi 1,1% pentru administrarea sistemului public de pensii (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, dobânzi datorate trezoreriei statului, alte transferuri, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, alte cheltuieli şi active nefinanciare).

Din totalul cheltuielilor aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 87,2% vor fi alocate pentru asistenţă socială (pensii de invaliditate din cauză de accidente de muncă sau boli profesionale, ajutoare sociale în caz de invaliditate), şi 12,8% pentru funcţionarea sistemului (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, dobânzi, alte cheltuieli, transferuri între unități ale administrației publice şi active nefinanciare).

Fondurile destinate plăţii pensiilor din sistemul public de pensii pentru anul 2020 sunt în sumă de 84.831.806 mii lei, respectiv 7,5% din PIB.

La stabilirea necesarului de fonduri pentru plata pensiilor, s-a avut în vedere o pensie medie lunară de 1.515 lei.

Bugetul asigurărilor sociale de stat este programat pentru anul 2020 cu un excedent în sumă de 24.477 mii lei aferent sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.