Pentru diferenţa de până la 92 de taxe şi tarife care vor fi reduse urmează să fie promovate Ordine de ministru sau decizii ale preşedinţilor instituţiilor, astfel încât până la data de 1 iulie întregul pachet legislativ să intre în vigoare, anunță Ministerul Finanțelor.

În total, vor fi eliminate 14 taxe şi tarife nefiscale şi pentru alte 78 va fi eliminată plata individuală, ca urmare a comasării lor.

“Am reuşit astăzi să finalizăm prima etapă din procesul de reducere a 92 de taxe şi tarife parafiscale. Această măsură este benefică, atât pentru contribuabili, care vor petrece mai putin timp la ghişeu şi vor plăti mai puţin, cât şi pentru administraţie”, consideră ministrul Finanţelor Publice, Ioana-Maria Petrescu.

Potrivit calculelor MFP, Impactul bugetar anual estimat al  taxelor şi tarifelor reduse prin cele două acte normative aprobate astăzi este de 917.908 lei, din care impactul asupra bugetului general consolidat este de 857.428 lei şi 60.480 lei asupra bugetului instituţiilor proprii.

Taxele si tarife cu caracter nefiscal care sunt eliminate prin cele două acte normative adoptate astăzi de Guvern sunt:

La Ministerul Afacerilor Interne:
1) Taxa de înscriere pentru examenul de admitere la şcolile militare de subofițeri și jandarmi –  120 lei.
 
La Ministerul Justiţiei Oficiul National al Registrului Comerţului):

2) Tarif pentru îndrumarea prealabilă în scopul înfiinţării unei societăţi – 19,8 lei/ora
3) Tarif pentru cerere eliberare date statistice (fișa sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită; statistică în funcţie de un criteriu) –  20 lei/ fişă sintetică/statistică unicriterială.

4) Tarif pentru cerere eliberare informații pentru serii de firme grupate pe mai mult de 5 criterii  –  11 lei /firma

La Ministerul pentru Societatea Informaţională:

5) Tariful de utilizare a procedurii electronice – 46 lei/an/utilizator
 
La Ministerul Sănătăţii:
6) Taxa pentru emitere aviz privind activităţi în domeniul dispozitivelor medicale şi medicamentelor – 300 lei/aviz

La Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice:
7) Tarif de analiza a documentatiei de licentiere/autorizare-  64 lei/ dosar  

La Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:
8) Taxa de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă – 377 lei/acreditare

 La Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:
9) Taxa pentru eliberarea licentei de depozit – 135  lei/licență

 
La Ministerul Economiei
10) Taxa suplimentară de înregistrare şi de examinare a cererii când termenul de examinare se prelungeşte  

De asemenea, prin cele două acte normative adoptate astăzi a fost eliminată plata individuală prin comasare pentru 17 taxe şi tarife nefiscale.