În acelaşi comunicat se precizează că împrumutul va fi acordat probabil la începutul lunii noiembrie. Acestă nouă tranşă este vitală pentru a evita intrarea Greciei în incapacitate de plată.
Experţii UE, BCE şi FMI au ajuns la concluzia că recesiunea din Grecia va fi mai gravă decât se anticipa în luna iunie, astfel încât redresarea nu este aşteptată înaintea anului 2013.
”Nu există semne ale recâştigării încrederii investitorilor, în particular pentru că ritmul reformelor nu a ajuns la masa critică necesară începerii transformării climatului investiţional. Totuşi, exporturile încep să se redreseze, deşi pornind de la o bază scăzută, iar trecerea către un sector al exporturilor mai dinamic, susţinută de o moderare a costului unitar al forţei de muncă, ar trebui să ducă la o creştere mai echilibrată şi durabilă pe termen mediu. Inflaţia s-a redus în ultimele 12 luni şi se aşteaptă să rămână sub media din zona euro în perioada următoare”, mai arată concluziile misiunii troicii UE-BCE-FMI.

În domeniul fiscal, guvernul grec a realizat o scădere majoră a deficitului de la începerea programului de asistenţă financiară internaţională, în pofida recesiunii profunde. Totuşi, ţinta fiscală pentru acest an nu mai este realizabilă, în parte ca urmare a scăderii PIB, dar şi a problemelor apărute în aplicarea unora dintre măsurile convenite.

În privinţa anului 2012, experţii UE, BCE şi ai FMI cred că măsurile suplimentare anunţate de Atena, alături de implementarea fermă a strategiei fiscale pe termen mediu, ar trebui să fie suficiente pentru a readuce programul fiscal pe făgaşul normal şi a asigura atingerea ţintei de deficit bugetar de 14,9 miliarde euro.

Referitor la procesul de privatizare, s-au înregistrat progrese în crearea unui fond de privatizare gestionat în mod profesionist, însă amânările în pregătirea activelor pentru privatizare şi într-o anumită măsură condiţiile de piaţă înrăutăţite vor face ca veniturile în 2011 să fie semnificativ mai mici decât se preconiza iniţial.

Rezultate pozitive s-au înregistrat şi în reformele structurale din transporturi şi profesiile reglementate. Autorităţile greceşti continuă să înregistreze progrese importante, mai ales în zona consolidării fiscale, iar pentru a asigura reducerea suplimentară a deficitului într-o manieră acceptabilă social este esenţial ca autorităţile să pună accent sporit pe reformele structurale din sectorul public.

”Succesul programului depinde în continuare de mobilizarea finanţării adecvate de la implicarea sectorului privat (PSI) şi sectorul public. Discuţiile actuale privind PSI alături de asigurările date de liderii din zona euro la summitul din 21 iulie sugerează că programul rămâne deplin finanţat”, se mai arată în concluziile celei de-a cincea misiuni a trocii UE-BCE-FMI în Grecia.
Sursa: Agerpres