'În mod evident, decizia CE de a sesiza Curtea Europeană de Justiţie privind obligaţia României de a modifica legislaţia privind deşeurile de ambalaje nu este cea mai fericită situaţie. Dar, chiar şi ajunşi în acest punct, România va mai continua demersurile de a soluţiona această situaţie, iar orice fel de penalităţi europene să fie evitate. Procedural, decizia luată ieri /miercuri, 29 aprilie 2015, n.r./ de Comisia Europeană trebuie transmisă către Curtea Europeană de Justiţie. Abia după ce sesizarea va ajunge la Curte, vom putea spune că am ajuns în faza de contencios. Potrivit experienţei altor state care s-au aflat în situaţii similare, această procedură durează cel puţin jumătate de an. Dacă, în această perioadă, România rezolvă problema, şi trebuie să o rezolve, procesul va fi, automat, suspendat. Noi am elaborat deja un act normativ pe această temă, documentul aflându-se, în prezent, pe circuitul de avizare interministerial', a precizat Gravilescu.

Comisia Europeană /CE/ a decis, miercuri, să trimită România în faţa Curţii Europene de Justiţie a UE pentru neîndeplinirea obligaţiei de a transpune în dreptul său intern legislaţia revizuită a UE privind deşeurile de ambalaje.

Versiunea revizuită a Directivei privind ambalajele actualizează normele privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, în vederea reducerii impactului acestora asupra mediului.

Statele membre au avut obligaţia de a asigura intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege necesare pentru asigurarea conformităţii cu directiva până la 30 septembrie 2013.

România, care a depăşit termenul iniţial, a primit o scrisoare de punere în întârziere la 29 noiembrie 2013, urmată de un aviz motivat la 11 iulie 2014. La mai mult de un an şi jumătate de la expirarea termenului, directiva încă nu a fost transpusă în legislaţia naţională. Prin urmare, Comisia a decis să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a UE.

Legislaţia UE în acest domeniu are drept scop prevenirea sau reducerea impactului ambalajelor asupra mediului. Aceasta îşi propune sa ofere un nivel ridicat de protecţie a mediului şi să garanteze funcţionarea pieţei interne prin eliminarea obstacolelor în calea comerţului, a distorsionării pieţei şi a restrângerii concurenţei.

AGERPRES