Franklin Templeton Investment Management Limited UK sucursala Bucureşti, în calitate de Administrator Unic şi Manager de Fond al S.C. Fondul Proprietatea îşi exprimă profunda dezamăgire cu privire la modalitatea în care FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord (EDMN) a finalizat procesul de selecţie pentru noii membri ai Consiliului de Administraţie, pe baza cerinţelor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 (“OUG 109/2011”) privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor de stat. De asemenea, Managerul de Fond este dezamăgit de modalitatea în care Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii blochează procesul de selecţie al unui Consiliu independent şi decide să nu prelungească mandatul candidatului recomandat de Fondul Proprietatea în cazul CN Aeroporturi Bucureşti SA (“Aeroporturi Bucureşti”).

EDMN a desemnat trei membri pentru Consiliul de Administraţie, membri care nu s-au clasat în topul candidaţilor rezultat urmare a evaluarii efectuate atat de către consultantul independent de resurse umane implicat în procesul de selecţie, cât şi de Comitetul pentru Nominalizare şi Remunerare al EDMN. Doi dintre aceştia sunt afiliaţi politic.
În cazul Aeroporturi Bucureşti, procesul de selecţie pentru numirea unui nou Consiliu de Administraţie a fost suspendat fără stabilirea unor termene clare pentru finalizarea acestuia, după ce Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a primit o listă scurtă de candidaţi de la consultantul de resurse umane. Ministerul a ales, în schimb, să prelungească mandatul Consiliului interimar, compus în principal din membri cu afiliere politică.
Suntem serios îngrijoraţi de implementarea nesatisfăcătoare a dispoziţiilor OUG 109/2011 de către Statul Român, in pofida angajamentelor luate faţă de instituţiile financiare internaţionale şi în pofida prevederilor unei ordonanţe care este în vigoare în acest moment, şi solicităm Guvernului soluţionarea urgentă a acestei situaţii.
Procesul numirii noilor membri ai Consiliului EDMN
Pe 7 noiembrie 2012, a fost convocată Adunarea Generală a Acţionarilor EDMN, unul dintre punctele de pe ordinea de zi fiind numirea Consiliului de Administraţie în conformitate cu OUG 109/2011 prin vot cumulativ.
Pe 23 noiembrie 2012 Fondul Proprietatea a solicitat EDMN transmiterea recomandării consultatului de resurse umane, precum şi a raportului Comitetului pentru Nominalizare şi Remunerare. Pe 27 noiembrie 2012, Fondul a primit de la EDMN lista scurtă de 10 candidaţi care urmau a fi recomandaţi în cadrul acestei Adunări Generale a Acţionarilor, precum şi raportul final al KPMG, consultantul independent de resurse umane, care conţinea, in anexă, clasamentul celor 23 de candidaţi evaluaţi de către consultant şi Comitet în procesul de selecţie de catre consultant si de catre Comitet.
– În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor EDMN din 7 decembrie 2012, acţionarul majoritar al companiei, Electrica SA, a decis, pe baza unui mandat obţinut de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, să patru membri ai Consiliului de Administraţie pentru un mandat de patru ani, deşi trei dintre ei nu s-au clasat în primele patru poziţii în urma procesului de selecţie.
Mai mult, doi dintre cei patru noi membri ai Consiliului sunt membri ai unor partide politice, deţinând diferite poziţii la nivel central şi local.
Solicităm acţionarului majoritar al EDMN, Electrica SA şi Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri să facă publică justificarea pentru aceste numiri care nu ţin cont de clasamentul candidaţilor rezultat din procesul de selecţie.
Procesul de selecţie al noilor membri ai Consiliului Aeroporturi Bucureşti
– În urma unui proces de selecţie desfăşurat pe parcursul mai multor luni, timp în care sute de CV-uri au fost luate în considerare pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Aeroporturi Bucureşti, o listă scurtă de candidaţi a fost trimisă Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la mijocul lunii septembrie 2012.
Procesul de selecţie a fost realizat de PwC, în consorţiu cu George Butunoiu Executive Search Consultants şi David & Baiaş. Următorul pas în cadrul procesului este convocarea unei Adunări Generale a Acţionarilor, pentru desemnarea noului consiliu, o decizie procedurală care a fost amânată aproape trei luni, fără o justificare aparentă.
În schimb, Ministerul a preferat să prelungească doar mandatul candidaţilor recomandaţi de minister, lăsând Fondul Proprietatea fără reprezentare în Board, în ciuda deţinerii semnificative de peste 20% în cadrul companiei.
– Actualul Consiliu interimar a fost desemnat cu specificaţia “până la implementarea OUG 109/2011”, fără un termen limită clar stabilit pentru finalizarea procesului.
Modalităţile prin care EDMN a numit noul Consiliu de Administraţie şi prin care Ministerul Transporturilor tergiversează procesul de selecţie al unui Consiliu independent şi decide să nu numeasca un candidat propus de un acţionar minoritar contrazic profund principiile de guvernanţă corporativă impuse de OUG 109/2011, şi anume aplicarea unor criterii şi proceduri transparente de selectare a membrilor Consiliilor de Administraţie, protejarea drepturilor acţionarilor minoritari, precum şi reducerea implicării politicului în conducerea companiilor.