Aceeași lege arată că firmele vor putea fi radiate din oficiu sau, spre exemplu, la cererea ANAF sau a creditorilor, în cazul în care societatea nu și-a depus situațiile financiare anuale, și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, precum și raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioadă de întârziere depășește 60 de zile lucrătoare.

 Aceste modificări vor intră in vigoare după trei luni de la publicarea în Monitorul Oficial. Alte noutăţi privind înregistrarea se vor aplica începând cu data de 7 iunile 2017.

 Astfel, de la 7 iulie 2017, firmele și persoanele fizice autorizate din România vor primi, pe lângă actualale Cod unic de intregistrare (CUI) și Cod de identificare fiscală (CIF), și un Identificator unic la nivel european (EUID). Prin EUID, orice firmă din România și din celelalte statele ale UE va fi înregistrată la nivel european, iar datele lor din Registrele comerțului vor fi interconectate prin punctele de acces de interconectare ale registrelor comerțului, la nivelul Uniunii Europene.

 Aceste date vor fi disponibile pe site-ul UE E-Justiție . Noul EUID va cuprinde elementul de identificare a firmei că fiind din România, elementul de identificare al registrului național în Uniunea Europeană și numărul firmei / PFA din Registrul Comerțului. Noul cod european EUID va fi înscris pe certificatul de înregistrare al firmei / PFA la Registrul Comerțului. Următoarele informații înregistrate în registrul comerțului vor fi  disponibile, gratuit, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, pe pagină de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia: denumirea și formă juridică a persoanei înregistrate în registrul comerțului; sediul social/profesional al persoanei înregistrate în registrul comerțului și statul membru în care este înmatriculată; numărul de ordine din registrul comerțului al persoanei înmatriculate/înregistrate, identificatorul unic la nivel european (EUID) și codul unic de înregistrare fiscală; starea firmei.

Pe cheltuiala solicitantului, Oficiul registrului comerțului eliberează copii certificate după înregistrările efectuate în registru și de pe actele prezentate, precum și informații despre datele înregistrate în registrul comerțului și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat.  Aceste documente, în format electronic, având incorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pot fi cerute și eliberate prin mijloace electronice, prin intermediul portalului de servicii on-line al Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și prin intermediul sistemului Punctul de contact unic electronic (PCU). Tariful perceput nu va depăși costurile administrative asociate.