Ministrul Finanţelor, Ioana-Maria Petrescu, a semnat Ordinul nr.550 de aprobare a Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr.2/2014, potrivit căreia nu vor mai fi percepute dobânzi şi penalităţi de întârziere contribuabililor care depăşesc termenele de plată ale obligaţiilor fiscale din cauza faptului că nu au primit deciziile de impunere pentru contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate asupra veniturilor din închirieri, se arată în comunicat.

Astfel, potrivit Deciziei nr.2/2014 a Comisiei fiscale centrale, contribuabilii nu datorează dobanzi şi penalităţi de întârziere pentru perioada cuprinsă între termenul de plată prevăzut de Codul Fiscal, respectiv 25 martie 2014 şi data comunicării deciziei de impunere, în cazul contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, pentru care nu au avut obligaţia efectuării de plăţi anticipate în anul precedent.

“Consider că această reglementare este necesară. Trebuie să manifestăm respect faţă de contribuabil. Oamenii nu trebuie să plătească majorări sau penalităţi, în condiţiile în care nu au primit decizie de impunere, mai exact, nu au fost înştiinţaţi care este suma aferentă obligaţiilor fiscale”, a declarat ministrul Finanţelor Publice, Ioana-Maria Petrescu.

În cazul în care contribuabilul a plătit deja penalităţi pentru întârzierea la plată, sumele percepute ca accesorii vor fi compensate cu alte obligaţii datorate bugetului de stat sau, după caz, pot fi restituite.

Ordinul de ministru intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.