În valori absolute, exporturile româneşti au crescut cu 0,7 milioane euro în luna septembrie faţă de luna august a.c., păstrându-se, astfel, ritmul de creştere constant pozitiv pentru o perioadă consecutivă de 25 luni.
Dupa nouă luni din anul 2011, exporturile FOB ale României au fost de 33,45 miliarde euro, mai mari cu 24,2% decât volumul exporturilor din aceeaşi perioadă a anului 2010.
Volumul importurilor în aceeaşi perioadă a fost de 40,35 miliarde euro, ceea ce reprezintă o creştere de 19,0 % faţă de primele nouă luni ale anului 2010. Soldul balanţei comerciale dupa noua luni din anul 2011, în valoare de 6,9 miliarde euro, este inferior celui înregistrat în aceeaşi perioadă a anul 2010 (o scădere cu 82,4 milioane euro).
Importurile CIF aferente lunii septembrie 2011 s-au cifrat la 4,9 miliarde euro şi au avut un ritm inferior de creştere (comparativ cu exporturile) de 12,7%, semn al menţinerii investiţiilor din activitatea productivă.
La sfârşitul a trei trimestre din anul 2011 se menţine caracteristica de creşetere în ritm mai înalt a exporturilor către ţările din afara UE (creştere de 30,1%, faţă de o creştere de 22,0 % în ţările membre ale Uniunii Europene), în special în ţări mai puţin afectate de criză sau care au reluat mai rapid creşterea economică. Astfel, această valoare constituie o dinamică record, ce nu a mai fost atinsă în domeniul relaţiilor comerciale externe în ultimii 20 de ani.
Structura exporturilor dupa nouă luni din anul 2011 prezintă o îmbunătăţire constantă, ponderea produselor industriei constructoare de maşini şi echipamente de transport fiind de 41,2%. Din totalul exporturilor româneşti, 75,0% reprezintă produsele manufacturate.
Orientarea geografică a exporturilor spre ţările Uniunii Europene se menţine (71,1% din exporturi şi 71,6 % la import), dar se confirmă tendinţa anterioră de creştere a exporturilor către ţări terţe, mai puţin afectate de criză (creştere a exporturilor de 30,1 %, valoare peste media de 22,0% înregistrată în Uniunea Europeană).
Ţările către care s-au orientat exporturile româneşti în perioada menţionată, cu creşteri semnificative sunt:
• Canada – creştere de 98,4 % (maşini şi aparate electrice, cazane şi echipamente nucleare, componente şi părţi de avioane);
• SUA – creştere cu 45,91 % (componente auto, îngrăşăminte produse chimice);
• Brazilia – creştere cu peste 122% (autoturisme şi componente auto, material rulant, echipament petrolier);
• Federaţia Rusă – creştere de 28,91% (piese şi componente auto, frigidere şi mobilă) ;
• Ucraina – creştere de peste 64,0% (produse minerale, maşini şi echipamente electrice, autoturisme şi componente auto);
• Turcia – creştere de 15,7% (produse minerale, produse ale industriei chimice, produse din metal, maşini şi aparate electrice, automobile şi piese auto etc.).
 
Există o serie de alte ţări, cu o creştere de peste 50% a exporturilor: Kazahstan (86,4%), Africa de Sud (144,2%), Emiratele Arabe Unite (86,76%), Arabia Saudită (174,66%), Iordania (127,6%), Tunisia (99,46%), Irak (76,1%), Kuweit (218,4%), Afganistan (198,43%), Singapore (98,0%) ş.a.