Acesta a mai adăugat că, din cauza slabei absorţii, România pierde zilnic 15 milioane de euro din fonduri europene, ținând cont că, din 2007 până acum, țara noastră a reușit să atragă doar 5% din totalul de 30 miliarde de euro, iar până la termenul limită al actualei finanțări mai sunt doar 4 ani.
Un alt element important din raportul lui Ivan se referă la problemele din legislația achizițiilor publice. Social-democratul consideră că această arie trebuie tratată cu prioritate, fiind cea mai vulnerabilă la deturnările de fonduri spre clientela de partid. ”Am cerut Comisiei Europene şi statelor membre să elaboreze, să aplice şi să evalueze periodic sisteme uniforme de achiziţii pentru a preveni frauda şi corupţia, să definească şi să aplice condiţii clare de participare la procedurile de achiziţii publice, precum şi criteriile pe baza cărora se iau deciziile în acest domeniu”, a explicat Ivan, precizând că mai este nevoie de o îmbunătățire a metodologiei de evaluare a proiectelor europene, în așa fel încât cei care aplică să obțină mai ușor finanțarea și, în același timp, aceasta să nu fie folosită ca ”armă politică, menită să blocheze proiectele depuse de cei care nu fac parte din partidul aflat la guvernare”.
 
Europarlamentarul și-a exprimat îngrijorarea și față de rata scăzută a recuperărilor fondurilor afectate de nereguli, mai ales în domeniul agriculturii, unde, în 2009, a fost recuperat doar un procent de 42% din suma totală de 1266 milioane de euro, considerată restantă la sfârșitul exercițiului financiar 2006. În acest sens, a cerut CE să abordeze deficienţele care afectează eficienţa IACS (Sistemul integrat de administrare şi control).