Instituția de la Strasbourg apără, în patru rezoluții non-legislative, adoptate ieri, arhitectura actuală a fondurilor structurale.

În timpul dezbaterilor în prezența comisarului Johannes Hahn, responsabil pentru dezvoltarea regională, deputații au subliniat opoziția fermă față de "orice tentativă de naționalizare sau sectorizare a politicii de coeziune", în special prin intermediul noilor fonduri tematice (pentru climă, energie, transport).

În raportul elaborat de europarlamentarul Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE, Franța) privind viitoarea cooperare transfrontalieră, transnațională și inter-regională, Parlamentul solicită Comisiei Europene să crească ponderea fondurilor structurale destinate cooperării transfrontaliere (de la 2,5% în prezent la 7%), în special pentru ameliorarea infrastructurilor de transport.

Consolidarea cooperării între orașe și zonele periurbane și rurale, cu scopul dezvoltării regionale mai echilibrate este propunerea principală.

Deputații europeni solicită ca procedurile de alocare a fondurilor să fie simplificate și accelerate, în special în favoarea IMM-urilor, iar finanțările multifonduri și mixte să fie încurajate.

Controale mai stricte, mai bine orientate și sancțiuni sub forma suspendărilor sistematice ale plăților ar permite reducerea marjei de eroare și eliminarea controalelor inutile în statele care au un sistem adecvat de gestiune a fondurilor.  

Raportul Pieper (PPE, DE) va fi adoptat în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, la începutul lunii iunie.

La sfârșitul lunii septembrie, Comisia Europeană va propune un pachet legislativ care va include un regulament general și regulamentele aferente pentru fondurile social, de coeziune, de dezvoltare regională și pentru cooperare teritorială.

La sfârșitul anului curent va fi publicată o propunere privind cadrul strategic pentru toate fondurile europene.