"Impactul tarifelor aprobate prin Ordinul 157/2014 – începând cu data de 1 ianuarie 2015 – va duce la o creştere de 0,26% (sub cea estimată iniţial) a preţului mediu de vânzare a energiei electrice la tarifele reglementate faţă de cele realizate în semestrul II 2014, ca rezultat al acţiunii cumulate a: creşterii valorii componentelor de preţ ale tarifelor reglementate; reducerii valorii componentei de rezervare/abonament facturate corespunzător cotei reglementate de energie electrică", se spune în comunicat.

Comitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE a aprobat, în şedinţa din 15 decembrie 2014, Ordinul ANRE nr. 157/2014 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi Avizele pentru tarifele CPC (componenta de piaţă concurenţială) pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2015.

De asemenea, Comitetul de reglementare a avizat tarifele CPC pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2015 pentru fiecare din cele 8 zone de furnizare de ultimă instanţă, conform gradului de dereglementare prevăzut în calendarul de eliminare a  preţurilor reglementate la energia electrica stabilit convenit prin Foaia de parcurs din cadrul  Memorandumului de Înţelegere semnat cu organismele europene şi internaţionale. Creşterea medie pe ţară a tarifelor CPC aferentă clienţilor casnici pentru această perioadă este de 0,46%.

Potrivit ordinului, Tariful CR de tip monom cu rezervare, pentru contoarele cu plata post consum, va fi de 0,1787 lei pe zi, în ceea ce priveşte preţul de rezervare, faţă de 0,1747 lei/zi anterior. Preţul energiei va creşte la 0,3716 lei/kWh, faţă de 0,3634 lei/kWh.

AGERPRES