La capitolul de cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc este prevăzută suma de 4,745 milioane lei.

Conform unui proiect de Hotărâre Guvern privind o nouă strategie de privatizare a Filialelor Electrica – Electrica Distribuţie Transilvania Sud, Eectrica Distribuţie Transilvania Nord şi Electrica Distribuţie Muntenia Nord, capitalul social al celor trei filiale va fi majorat cu un pachet de acţiuni nou emise reprezentând 100% din capitalul social existent + 1 acţiune, urmând să fie acordat dreptul de preferinţă de subscriere, acţionarilor privaţi existenţi ai fiecăreia dintre societăţile comerciale, proporţional cu cota deţinută anterior majorării capitalului social.

Acţiunile nesubscrise ca urmare a neexercitării dreptului de preferinţă vor fi anulate. Pentru exercitarea dreptului de preferinţă de către acţionarii existenţi la achiziţionarea de acţiuni nou emise nu se va întocmi un prospect de ofertă publică potrivit prevederilor specifice pieţei de capital.

Ulterior, va fi declanşată o ofertă publică primară de vânzare de acţiuni, prin oferirea spre subscriere, prin metode specifice pieţei de capital, la fiecare filială a câtei unui pachet de acţiuni nou emise reprezentând 78% din capitalul social existent + 1 acţiune.

Fiecare ofertă publică primară de acţiuni la societăţile comerciale se va derula printr-un intermediar autorizat.

Electrica va contracta, potrivit prevederilor legale, servicii de investiţii financiare ce vor fi prestate de intermediari autorizaţi.

Cheltuielile pentru ducerea la îndeplinire a proceselor de privatizare în aplicarea prevederilor strategiei, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru finalizarea cu succes a acestora, vor fi suportate de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica SA Bucureşti.

Cheltuielile cu onorariile datorate intermediarilor sau altor consultanţi/auditori independenţi necesari a fi angajaţi de către societăţile comerciale pentru ducerea la îndeplinire a strategiei, urmare a recomandărilor intermediarilor, precum şi cele pentru admiterea la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de Societatea Comercială Bursa de Valori Bucureşti a acţiunilor societăţilor vor fi suportate de fiecare dintre societăţile emitente.