Potrivit unui comunicat al ANI remis miercuri AGERPRES, prin actul de constatare nr. A/1130/I.I./2009 din data de 20 iulie 2009, rămas definitiv la data de 7 august 2009, prin necontestare, Agenţia Naţională de Integritate a constatat că Victor Alistar s-a aflat, în perioada 23 ianuarie 2007 – 1 martie 2009, în stare de incompatibilitate, întrucât a deţinut, concomitent, calităţile de funcţionar public – purtător de cuvânt în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, director executiv în cadrul Asociaţiei Române pentru Transparenţă, începând cu anul 2004, şi avocat definitiv în cadrul Cabinetului individual de avocatură ‘Alistar Teodor Victor’, începând cu 23 ianuarie 2007 şi până la data constatării.

”Lui Alistar Teodor-Victor i se aplică sancţiunea prevăzută de dispoziţiile art. 25, alin. (2) din actul normativ amintit, în sensul decăderii din dreptul de a mai exercită o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani, de la data rămânerii definitive a actului de constatare, respectiv până la data de 7 august 2012”, se arată în comunicatul ANI.

De asemenea, ANI susţine că legalitatea sancţiunii a fost confirmată şi de dispoziţiile deciziei Curţii Constituţionale nr. 54 din 25 ianuarie 2011 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii plenului Senatului nr. 31 din 15 decembrie 2010 privind alegerea celor doi reprezentanţi ai societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial nr. 90 din 3 februarie 2011.

ANI menţionează că orice alte litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată au fost iniţiate de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, ca urmare a rămânerii definitive a stării de incompatibilitate şi nu au legătură cu consecinţele juridice ale aplicării prevederilor legale privind incompatibilităţile în funcţiile şi demnităţile publice.