"Ne lasă să ajungem la un deficit pe cash de 1,83%, 1,2% pe ESA şi 1% deficit structural", a spus Ioana Petrescu.

La sfârşitul săptămânii trecute, ministrul bugetului, Darius Vâlcov, a declarat că negocierile erau în impas din cauza deficitului pentru 2015, afirmând că echipa de negociatori a cerut un deficit de 0,9% din PIB pe cash.

Neînţelegerile au fost generate de sistemul de calcul diferit pe care îl foloseşte România. Ministerul de Finanţe continuă să calculeze în bază cash deficitul luând în considerare doar cheltuielile efectiv realizate, nu şi pe cele programate care, aşa cum arată experienţa anilor de până acum, s-au transformat în arierate. Practic, guvernul nu a onorat plăţile angajate fie faţă de spitale sau faţă de companii private provenite din lucrări publice, fie faţă de angajaţii bugetari, ca urmare a unor titluri excutorii judecătoreşti obţinute pentru drepturi salariale restante.

Comisia Europeană calculează deficitul incluzând şi aceste datorii, utilizând sistemul ESA 95. Astfel, apar diferenţe între deficitul bugetar comunicat de Finanţe şi cel publicat de Eurostat. Conform angajamentelor de stat membru, România trebuie să raporteze deficitul potrivit ESA 95.