Astfle, în perioada 17 aprilie-16 mai, se deschide o nouă sesiune pentru depunerea proiectelor de finanţare care se încadrează în Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” din cadrul Programului Naţional de  Dezvoltare Rurală 2007 – 2013. Proiectele vor putea fi finanţate în limita a 185,5 milioane euro. Cei interesaţi trebuie să ştie că fondurile pentru agroturism se acordă doar pentru cei care realizează investiţii acolo unde au domiciliul.
Ideea este că o investiţie într-o pensiune agroturistică poate îmbina activităţile agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospodării agricole sau ferme, astfel încât să aducă venituri suplimentare.
Potrivit Ghidului solicitantului, în cazul pensiunilor agroturistice, procentul public nerambursabil este de 85% din totalul cheltuielilor eligibile, plafonul maxim al finanţării fiind de 100.000 euro pentru un proiect.
Tot de  un procent public nerambursabil de 85%din totalul cheltuielilor eligibile se aplică şi la proiectele de investiţii ce vizează activităţile recreaţionale, plafonul maxim al finanţării fiind de 200.000 euro. În privinţa cheltuielilor de promovare aferente dezvoltării şi marketingului serviciilor turistice rurale, costurile eligibile trebuie să se încadreze în limita a 10.000 euro. Pentru acelaşi tip de investiţii, în vederea creării de site-uri web, costurile eligibile trebuie să se încadreze în limita a 5.500  euro.