În ultimele decenii în Europa s-a înregistrat o creștere semnificativă a integrării femeilor pe piața muncii. Creșterea nivelului de educație, schimbarea convingerilor sociale, creșterea vârstei de pensionare și integrarea imigranților pe piață au contribuit semnificativ în această direcție.

Totuși, în ciuda participării lor sporite pe piața muncii, femeile nu par să fie tratate în aceleași condiții, întrucât diferența de salarizare care le separă de bărbați a fost și rămâne ridicată.

România, țara în care diferența salarială dintre femei și bărbați e mică

Lucrătoarele europene erau plătite în 2019 cu 14,1% mai puțin decât bărbații. Dar există mai multe diferențe între țările europene.

În Italia, România și Luxemburg, ecuația salarizării între bărbați și femei este aproape echilibrată, diferența de salarizare fiind sub 5%. În schimb, Estonia, Letonia și Austria se află la cealaltă extremitate, cu diferențe de peste 20%.

De remarcat, însă, că indicatorul prezentat în grafic este „neajustat”, adică nu ține cont de caracteristicile individuale ale angajaților (vârsta, studiile, experiența anterioară etc.) care afectează salarizarea. Dar chiar și așa, graficul oferă o imagine de ansamblu asupra câștigurilor bărbaților și femeilor din Europa, scriu jurnaliştii greci de la IN.gr.

Europa stagnează la egalitatea dintre femei și bărbați

Comparativ cu un deceniu în urmă, Europa nu pare să fi făcut prea multe progrese în ceea ce privește egalizarea salariilor între bărbați și femei. Media europeană a scăzut cu doar 1,7 puncte procentuale din 2010 (de la 15,8% la 14,1%).

În majoritatea țărilor europene există aceeași reducere marginală a decalajului salarial între 2010 și 2019, cu excepția unor țări din fostul bloc estic (Slovenia, Polonia, Croația, Lituania, Letonia) și a Maltei, care prezintă o creștere a diferențelor salariale.

Grecia prezintă diferențe relativ mici între salariile bărbaților și femeilor. În 2018, grecoaicele erau plătite cu 10,4% mai puțin decât angajații bărbați, un procent care a scăzut semnificativ față de 2010 (15,8%).

Totuși performanța relativ bună a Greciei în ceea ce privește diferența salarială dintre bărbați și femei este atenuată de faptul că Grecia are o rată de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor mai mică decât toate statele membre ale Uniunii Europene.