Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,3%, până la 74,799 miliarde lei. La 31 decembrie 2012, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 3,7% (-1,1% în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2011.

În cazul persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), depozitele în lei s-au majorat cu 2,2%, până la 50,654 miliarde lei. La 31 decembrie 2012, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mici cu 3,4% (-7,9% în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2011.
Potrivit datelor BNR, depozitele în valută ale rezidenţilor – gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 1,6%, până la nivelul de 71,840 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 2,7%, până la 10,707 miliarde euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 14,5% (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 11,7%).
Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 16,7% (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 13,8%), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 10,5% (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 7,7%.
SURSA: Agerpres