În plus, deficitul bugetar în valoare absolută (11,26 miliarde lei) s-a situat sub limita convenită cu FMI (12,6 miliarde lei). În primele şase luni din 2010, deficitul bugetar s-a cifrat la 18 miliarde lei, echivalentul a 3,5% din PIB.
Per ansamblul bugetului, veniturile totale au crescut cu 9,6% faţă de primul semestru al anului trecut, până la 85 miliarde lei, în vreme ce cheltuielile totale aproape că au stagnat, crescând cu doar 0,7%, până la 96,25 miliarde lei.
Pe partea veniturilor, cele mai bune performanţe s-au înregistrat la încasările din TVA, care au crescut cu 31,5% (5,17 miliarde lei), până la 21,6 miliarde lei, precum şi la încasările din accize, care au avansat cu 27,1% (1,92 miliarde lei), până la 9 miliarde lei. De scăzut, cel mai mult s-au redus veniturile din donaţii, cu 71,9% (871 milioane lei), până la 340 milioane lei, dar şi veniturile nefiscale, care s-au contractat cu 8,2% (743 milioane lei), până la 8,35 miliarde lei.
Pe partea cheltuielilor, cele mai semnificative restrângeri s-au înregistrat la cheltuielile de personal, cu 18,9% (4,52 miliarde lei), şi la subvenţii, care s-au redus cu 18,6% (708 milioane lei), până la 3,1 miliarde lei. Chiar şi cheltuielile cu asistenţa socială su scăzut uşor, cu 2,4% (842 milioane lei), până la 34,1 miliarde lei.
Pe de altă parte, în mod îmbucurător, au crescut chetuielile pe partea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, cu 60,9% (1,65 miliarde lei), până la 4,36 miliarde lei, dar şi cheltuielile de capital, cu 29,1% (1,82 miliarde lei), până la 8,08 miliarde lei.
Totuşi, pe fondul creşterii nevoilor de finanţare, au crescut cheltuielile cu dobânzile, cu 29,3% (1,06 miliarde lei), până la 4,67 miliarde lei. Creşteri importante s-au mai înregistrat la cheltuielile cu bunurile şi serviciile, cu 14,6% (1,85 miliarde lei), până la 14,5 miliarde lei.