Ies la iveală amănunte absolut incredibile din interiorul Guvernului. Cei din Ministerul Transporturilor vor să dizolve Metrorex. Totul s-ar întâmpla datorită pierderilor mari ale societății de transport subteran din Capitală.

Vor să desfiinţeze Metrorex

A fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru a se lua această decizie. Totul s-ar putea întâmpla luni, 26 iulie.

Mutarea a fost pregătită încă de acum două săptămâni. ”Membrii Consiliului de Administrație, reuniți în ședința Consiliului de Administrație din data de 09.07.2021, stabilesc convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 23.07.2021 (ieri, vineri – n. red.), având ca punct pe ordinea de zi luarea unei decizii în conformitate cu dispozițiile art 153^24 din Lega societăților br 31/1990”, se arată în decizia semnată de președintele Consiliului de Administrație al Metrorex, Răzvan Andrei Terecoasă.

Ce se stipulează la articolul de lege invocat în această Hotărâre a CA al Metrorex, potrivit portalului legislativ Lege5.ro:

” (1) Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

(2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generală extraordinară să fie convocată chiar și în cazul unei diminuări a activului net mai puțin semnificativă decât cea prevăzută la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.

(3) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va prezenta adunării generale extraordinare întrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat. În cadrul adunării generale extraordinare, consiliul de administrație, respectiv directoratul, îi va informa pe acționari cu privire la orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris”.

Mai exact, dizolvarea societății Metrorex. Deocamdată nu a fost luată o decizie, însă intenția conducerii actuale a Ministerului Transporturilor, în frunte cu Cătălin Drulă este evidentă: dizolvarea Metrorex.

Din Adunarea Generală a Acționarilor Metrorex face parte inclusiv Ana-Maria Dascălu, numită cu delegare ca șefă a Direcției de Transport Feroviar din Ministerul Transporturilor.

Ea a absolvit în 2014 Facultatea de Drept din cadrul Universității București, iar apoi a terminat un Master în Drept Internațional Public la aceeași instituție de învățământ superior.

Dizolvarea societății Metrorex și apoi înființarea uneia noi care să se ocupe de transportul subteran din București ar veni în sprijinul a ceea ce a vrut ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, încă de la preluarea mandatului.

Odată dizolvată Metrorex, Contractul Colectiv de Muncă aflat în vigoare își pierde valabilitatea pentru majoritatea angajaților. El va rămâne valabil doar pentru cei câțiva salariați care vor rămâne angajați ai societății aflate în proces de dizolvare, pentru a rezolva problemele de ordin birocratic.

Ceilalți aproximativ 5.000 de angajați vor fi preluați, nu toți! de noua societate, care, evident, va avea o nouă grilă de salarizare. Procesul de transfer al angajaților va fi și un prilej de a scăpa de liderii incomozi ai Unitatea – Sindicatul Liber Metrou, în frunte cu Ion Rădoi. Mai mult ca sigur, aceștia nu vor mai fi angajați la noua societate.

Apoi, noua companie de transport public subteran va scăpa de datorii. Un model patentat deja de Traian Băsescu în 1998, atunci când a fost divizată Societatea Națională a Căilor Ferate Române (SNCFR), anunţă clubferoviar.ro.

Datoriile uriașe acumulate la bugetul statului și la furnizori au rămas în ograda SNCFR, societate care mai avea un președinte, o secretară, un șofer și alți câțiva angajați, iar noile companii feroviare înființate au plecat la drum ”curate”. Că între timp s-au acumulat din nou datorii mari, asta e cu totul altă poveste.