Astfel, autorităţile arată că stocurile necesar a fi constituite până la 15 noiembrie 2017, pentru buna desfăşurare a activităţii odată cu începerea sezonului rece, sunt următoarele: lignit în centrale – 1,3 milioane de tone, lignit depozitat în cariere – 500 de milioane de tone, huilă – 332 milioane de tone, păcură – 26,5 milioane de tone.

Totodată, volumul de apă în lacuri ar trebui să fie de 1,4 miliarde de metri cubi (estimare Apele Române), adică echivalentul unei producţii de energie electrică de 1,6 milioane de MWh (estimare Hidroelectrica).

Este necesar, de asemenea, şi un stoc de gaze naturale în depozitele subterane la finalul ciclului înmagazinare 2017 de 2,2 miliarde de metri cubi (estimare Transgaz).

La capitolul finanţarea programului de iarnă, iniţiatorii proiectului arată că necesarul total pentru achiziţia de combustibili este de 3,1 miliarde de lei (2,5 miliarde de lei pentru producătorii din subordinea Ministerului Energiei şi 569 de milioane de lei pentru cei din subordinea autorităţilor locale), la care se adaugă 412 milioane de lei pentru lucrări de reparaţii.

Reprezentanţii ministerului explică faptul că tot acest necesar de combustibili este fundamentat pe prognoze care arată o creştere de 1,1% a consumului mediu de energie electrică pentru perioada 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018, comparativ cu sezonul rece anterior.

"Ţinând cont de evoluţia consumului de energie electrică din perioada 1 ianuarie – 1 septembrie a.c., de inexistenţa unor semnale privind apariţia de noi agenţi economici cu consum relevant de energie electrică, de scenariul DEN (Dispeceratul Energetic Naţional – n.r.) care ia în considerare o corecţie a influenţei temperaturilor medii lunare mai scăzute cu 1-2 grade C, estimarea de creştere medie a consumului luat în calcul pentru perioada 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018 este de 1,1% faţă de realizările perioadei similare aferente Programului de iarnă anterior", potrivit documentului.

Astfel, cantităţile de combustibili prevăzute în balanţa de combustibili au fost estimate pentru a face faţă unei creşteri medii faţă de anul trecut de până la 1,1% a consumului de energie electrică, în condiţiile unei prognoze hidrologice rezervate, precum şi în condiţiile în care centralele termoelectrice, ce funcţionează pe lignit, vor fi aprovizionate din timp cu cantităţile prevăzute.

"Pentru a realiza stocurile de lignit, cel puţin la nivelul valorilor prevăzute în prezentul program de iarnă, este necesar ca toate exploatările şi depozitele de cărbune aferente, inclusiv depozitul U.M.C. Roşia, din cadrul C.E. Oltenia, să fie funcţionale, şi, de asemenea, transportul pe calea ferată între cariere şi centrale să se desfăşoare în mod corespunzător", se mai arată în proiect.

Totodată, trei producători de energie în cogenerare care utilizează gaze naturale cu preponderenţă pot trece pe consumul de păcură. Este vorba despre Electrocentrale Bucureşti, Electrocentrale Galaţi şi Veolia Energie Prahova (CET Brazi).