Scopul programului este finalizarea electrificării localităţilor urbane şi rurale izolate şi extinderea reţelelor existente.

Din suma totală estimată pentru perioada 2012 – 2016, 891 milioane lei vor proveni de la bugetul de stat, iar 99 milioane lei de la bugetul autorităţilor locale. Programul este finanţat de la bugetul de stat în proporţie de 90%.
Astfel, pentru anul 2012, alocarea necesară pentru Programul Naţional de Electrificare se ridică la 66 milioane lei, din care 60 milioane lei de la bugetul de stat şi 6 milioane lei de la bugetele autorităţilor locale. Pentru perioada 2013 – 2016, suma alocată anual este de 231 milioane lei.
Circa 100.000 de gospodării, fără curent

Potrivit ultimului studiu realizat privind situaţia localităţilor rămase de electrificat la nivelul întregii ţări, 97.805 de gospodarii sunt neelectrificate, amplasate în 2.284 localităţi. Din totalul acestora, 2.822 de gospodării sunt amplasate în 97 de localităţi total neelectrificate, 60.540 gospodarii sunt amplasate în 2.018 de localităţi rurale parţial electrificate, iar 34.443 gospodării sunt amplasate în 169 de localităţi urbane care necesită extinderi.

Costul unitar rezultat din studiu necesar pentru racordarea la reţeaua de distribuţie a unei locuinţe izolate este de circa 11.000 lei.

Implementarea Programul Naţional de Electrificare 2012-2016 se va realiza de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Agenţia Română de Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale. La solicitările consiliilor judeţene sau a autorităţilor publice locale, ARDDZI va elabora listele de priorităţi naţionale anuale ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului Economiei, în baza criteriilor metodologiei de aplicare.

Astfel, la nivelul fiecărui consiliu judeţean, în iulie 2012, se va crea un grup responsabil cu identificarea şi întocmirea listei lucrărilor de electrificare din judeţ. Lista la nivel naţional a lucrărilor de electrificare şi estimarea necesarului de finanţare de la bugetul de stat, total şi defalcat pe fiecare an din perioada de implementare şi pe fiecare judeţ în parte va trebui realizată în august 2012.

Potrivit proiectului de act normativ, Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale va elabora metodologia de aplicare şi implementare a Programului Naţional de Electrificare, ce urmează să fie aprobată prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.