Acestea sunt:

 • Gestionarea bazei de date şi  documente specifice operaţiunilor bancare de back-office
 •  Procesarea operaţiunilor bancare back-office
 • Asigurarea interfeţei între unităţile teritoriale şi administraţia centrală
 • Gestionarea reclamaţiilor clienţilor
 • Coordonarea operaţiunilor complexe
 • Soluţionarea problemelor în transferurile de fonduri între bancă şi băncile corespondente
 • Aplicarea cadrului organizatoric şi de reglementări  interne de desfăşurare a activităţii cu numerar
 • Gestionarea fluxurilor de numerar
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea programului de cunoaştere a clientelei
 •  Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor bancare

Grup ţintă – Cursul este adresat personalului din sistemul financiar-bancar dar şi tuturor persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe noi în domeniul operaţiunilor bancare.

Condiţii de acces

 • absolvent studii superioare
 • promovare test iniţial

Traineri
Emilian Dan Ariton – cu o experienţă de opt ani acumulată exclusiv în domeniul bancar, a ocupat diverse poziţii de conducere şi de execuţie, atât la nivel de centrală cât şi de sucursală, fiind specialist în activitatea de back-office, cu atribuţii de coordonare a operaţiunilor documentare, a decontărilor interne şi externe, a activităţii cu numerar sau a contabilităţii interne a băncii. Este posesor al Certificatului Bancar European, deţinând de asemenea calităţile de formator, manager de proiect, expert achiziţii publice, precum şi pe cea de coordonator al Centrului Zonal Asociat Focşani al Institutului Bancar Român.

Anamaria Ciuhuţă – are o experienţă în domeniul bancar de peste 13 ani, a debutat în traseul carierei ca ofiţer bancar în unitate operaţională, ca mai târziu să devină analist de procese în centrală, manager de sucursală şi manager în centrala băncii, cu specializare în organizarea proceselor, metodologie şi risc operaţional. A obtinut Diploma Bancara, Certificatul Bancar European si titlul de Executive MBA. Colaborarea cu Institutul Bancar Român datează de circa 5 ani, perioadă în care a dobândit calitatea de formator.

Evaluare
Iniţială – pentru pregătirea testului iniţial (test grilă), care va fi susţinut în prima zi de curs
Finală – constă în probă teoretică  (test grilă) şi o probă practică (susţinerea unui proiect).

Certificare
Participanţii care obţin media finală de cel puţin 7 vor primi un certificat de absolvire şi suplimentul descriptiv al certificatului în care se menţionează competenţele generale şi specifice dobândite.

Certificatul este eliberat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, având recunoaştere naţională.

Acte necesare înscrierii
Copie diplomă de licenţă
Copie act de identitate
Formular de înscriere

Durata cursului

Cursul se va desfăşura pe parcursul a 60 ore de pregătire (sase sesiuni), din care: 20 ore pentru instruire teoretică şi 40 ore pentru instruire practică, după cum urmează:
sesiunea 1: 28 ianuarie 2012 – sâmbătă, orele 9-17
sesiunea 2: 11 februarie 2012 – sâmbătă, orele 9-17
sesiunea 3: 25 februarie 2012 – sâmbătă, orele 9-17
sesiunea 4: 10 martie 2012 – sâmbătă, orele 9-17
sesiunea 5: 17 martie 2012 – sâmbătă, orele 9-17
sesiunea 6: 24 martie 2012 – sâmbătă, orele 9-17

Evaluarea finală – se va organiza în perioada 2- 7 aprilie 2012.
Număr maxim de participanţi – 28.
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.
Institutul Bancar Român va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, certificat de participare la finalizarea cursului, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

Taxa de curs – 1.800 lei, care pot fi achitati în 3 rate egale a câte 600 lei, astfel:
data limită achitare rata 1 – 24 ianuarie 2011
data limită achitare rata 2 – 20 februarie 2011
data limită achitare rata 3 – 13 martie 2012.

Plata se va face în contul Institutului Bancar Român, RO07 BRMA 0700 0708 9470 0000, deschis la Banca Românească – SMB (pe ordinul de plată vă rugăm să specificaţi numele cursanţilor şi titlul cursului) sau cu numerar la casieria IBR.

În cazul în care un participant anunţă retragerea de la curs cu 1-2 zile înainte de începerea cursului, din taxa de participare se reţine de 17%. În cazul în care un participant anunţă retragerea la data începerii cursului, taxa de participare (prima rată) nu se mai restituie.

Persoană de contact – Georgiana Gojgărea
                021-327.48.93 sau 021-327.47.25/int. 120

Te-ar putea interesa și: