Forumul de Preţuri de Transfer al UE (EU Joint Transfer Pricing Forum – JTPF) urmează iniţiativa OCDE prin emiterea, în iunie 2013, a unor recomandări generale cu privire la realizarea inspecţiilor fiscale în materie de preţuri de transfer. În acest sens, Raportul privind managementul riscurilor în domeniul preţurilor de transfer emis de JTPF conţine recomandări cu privire la modalităţile de administrare a resurselor limitate pe care statele membre UE le deţin în scopul realizării inspecţiilor fiscale în acest domeniu, luând în considerare faptul că acest proces poate fi complex şi de lungă durată atât pentru autorităţi, cât şi pentru contribuabili.

Măsuri pentru o inspecţie fiscală eficientă

Raportul emis de JTPF propune o serie de măsuri, care pot fi adoptate de autorităţile fiscale din statele membre UE, pentru a asigura cadrul necesar desfăşurării unor inspecţii fiscale eficiente pe tema preţurilor de transfer. Printre aceste măsuri se numără:

  • Pregătirea de către contribuabili a documentaţiei preţurilor de transfer, înainte de începerea inspecţiei fiscale.
  • Stabilirea unei colaborări între contribuabili şi autorităţile fiscale,bazată pe transparenţă şi comunicare. Contribuabililor le este recomandat să coopereze cu autorităţile fiscale şi să le furnizeze acestora informaţiile necesare pentru realizarea unei analize detaliate a preţurilor de transfer, cu resurse minime.
  • Dezvoltarea de către autorităţile fiscale a unor criterii pentru identificarea principalelor riscuri în materie de preţuri de transfer, legate de tranzacţiile derulate de contribuabili, precum şi înfiinţarea unor departamente specializate, în cadrul administraţiilor fiscale, care să stabilească nivelul resurselor ce trebuie alocate pentru realizarea inspecţiilor, în cazuri specifice.
  • Pregătirea unui plan de lucru agreat atât de către autorităţile fiscale, cât şi de către contribuabili, care să descrie etapele ce vor fi parcurse în cadrul inspecţiei fiscale privind preţurile de transfer şi care să fie un ghid al întregului proces.

Planul de lucru pentru inspecţia fiscală

Raportul emis de JTPF conţine recomandări cu privire la diversele etape ale inspecţiei fiscale în materie de preţuri de transfer, care sunt detaliate în cadrul planului de lucru propus. Prima etapă ar trebui să aibă loc înainte de începerea inspecţiei fiscale. Scopul acestei etape este de a înţelege dacă este necesară şi oportună demararea inspecţiei în cazul unui anumit contribuabil, luând în considerare riscurile identificate, precum şi resursele disponibile la nivelul autorităţilor. În cadrul acestei etape, autorităţile trebuie să trimită contribuabilului o cerere de informaţii, urmată de o evaluare aprofundată a răspunsurilor primite, pentru a determina nivelul de risc privind preţurile de transfer şi pentru a stabili necesitatea începeri inspecţiei. 

Etapa de inspecţie fiscală ar trebui să înceapă cu pregătirea planului de lucru. În cadrul acestei etape este important ca autorităţile fiscale şi contribuabilul să stabilească o înţelegere comună a situaţiei şi a circumstanţelor legate de tranzacţiile intragrup care fac obiectul inspecţiei.          

Ultima etapă din cadrul procesului este soluţionarea litigiilor, care este necesară în situaţiile în care autorităţile fiscale şi contribuabilul nu ajung la un acord comun în ceea ce priveşte nivelul preţurilor de transfer aplicate de contribuabil. În această situaţie, contribuabilul poate solicita aplicarea unei proceduri amiabile (Mutual Agreement Procedure – MAP) sau poate recurge la o acţiune în instanţă împotriva deciziei de ajustare a preţurilor de transfer. În cazul în care disputa nu poate fi soluţionată prin acordul părţilor, este important să existe mecanisme eficiente de soluţionare a litigiilor, care să poată fi aplicate în practică, precum cele prevăzute de Convenţia de Arbitraj a UE.

Este posibil ca anumite recomandări, cu privire la procesul de desfăşurare a unei inspecţii în materie de preţuri de transfer, să fie implementate în viitor şi în cadrul legislaţiei de preţuri de transfer din România, luând în considerare faptul că autorităţile fiscale române trebuie să găsească soluţii pentru a rezolva problema resurselor limitate disponibile pentru realizarea inspecţiilor fiscale pe tema preţurilor de transfer.

 

Teodora Alecu,
TaxDirector KPMG, Transfer Pricing Services