Cum se face testarea elevilor la școală? Anunțul momentului pentru elevi și părinți (DOCUMENT)

În cursul zilei de luni, Ministerul Sănătății a trimis un document în care precizează cum vor fi testați elevii. Amintim că aceștia vor fi testați în prima și a patra zi lucrătoare a săptămânii de către cadrele medicale din cadrul școlii sau liceului.

Testarea elevilor cu teste antigenice rapide din salivă se va realiza în prima şi în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se va organiza procesul de testare. Testarea se va efectua în sala de clasă/grupă, de către cadrul medical/persoanele desemnate din cadrul unităţii de învăţământ, la începutul orelor de program. Testarea propriu-zisă este simplă şi uşor de executat, fără a necesita cunoştinţe medicale de specialitate”, se arată în documentul trimis de Ministerul Sănătății.

În instrucțiunile din document se arată că personalul unităţilor de învăţământ va fi instruit privind colectarea testelor utilizate, având în vedere că acestea vor fi considerate deşeuri medicale cu potenţial infecţios.

Așadar, personalul unităților de învățământ va arunca testele în coşuri de gunoi cu capac şi pedală, prevăzute cu sac de gunoi, şi vor fi colectate şi eliminate pe un circuit separat, conform prevederilor OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

După testarea elevilor, cadrele medicale trebuie să își dezinfecteze corect mâinile.

Ce se întâmplă dacă un elev iese pozitiv

Ministerul Sănătății a informat că, în cazul în care un elevi iese pozitiv la test, atunci cadrul medical va anunţa imediat părinţii sau reprezentantul legal al elevului. Ulterior, acesta va fi izolat în cabinetul medical sau în spaţiul special desemnat şi organizat, unde va fi monitorizat de către un cadrul medical sau persoanele special desemnate.

Mai mult decât atât, cadrele medicale vor solicita la direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti efectuarea testării prin metoda RT-PCR elevului.

“De asemenea, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor coordona din punct de vedere metodologic, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, testarea pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2 a elevilor în unităţile de învăţământ şi vor asigura instruirea cadrelor medicale şi a persoanelor desemnate din unităţile de învăţământ privind modalitatea de utilizare a testelor antigen de salivă”, mai este notat în document.

Ministerul Educației a cerut clarificări cu privire la testare

Într-o altă ordine de idei, tot luni, Ministerul Educației a cerut Ministerului Sănătății mai multe informații cu privire la testarea elevilor. Concret, Ministerul Educației a cerut să se spună dacă aceste teste se pot face acasă, sub supravegherea părinților și dacă este nevoie de acordul părinților pentru testarea în unitățile de învățământ.

„Ministerul Educaţiei a solicitat Ministerului Sănătăţii clarificări referitoare la Instrucţiunea privind procedura de lucru privind realizarea testării cu teste rapide antigen din salivă pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2 a elevilor în unităţile de învăţământ. Având în vedere colaborarea cu Ministerul Sănătăţii în gestionarea situaţiei epidemiologice existente la nivel naţional pentru desfăşurarea cursurilor şcolare în condiţii de siguranţă epidemiologică, dar şi instrucţiunea emisă de acest minister cu privire la administrarea testelor pe bază de salivă şi, fiind vorba de elevi, inclusiv cu vârste mici, Ministerul Educaţiei a solicitat precizări (…)”, a anunţat, luni, Ministerul Educaţiei.

Principalele precizări care s-au cerut:

  • Dacă testele pe bază de salivă pot fi administrate la domiciliu sub supravegherea părinţilor/aparţinătorilor legali. În cazul unui răspuns pozitiv, acest lucru ar fluidiza foarte mult procesul de screening, având în vedere faptul că fiecare părinte este responsabil pentru sănătatea propriului copil, sprijinind astfel şi obiectivul principal – consolidarea prevenţiei
  • Dacă testele pe bază de salivă administrate în şcoală impun acordul părinţilor/aparţinătorilor legali. În cazul în care este nevoie de acest acord, Ministerul Educaţiei adresează rugămintea de a completa cadrul legal pentru aplicarea instrucţiunii emise (elaborarea unui formular de acord pentru părinţi/aparţinători legali şi menţionarea bazei legale pentru aplicarea acestuia)
  • În condiţiile în care în instrucţiune nu sunt menţionaţi preşcolarii, se aplică sau nu se aplică instrucţiunea pentru aceştia, având în vedere faptul că testarea a fost prevăzută în toate unităţile de învăţământ preuniversitar (şcoli şi grădiniţe) pentru preşcolari, elevi şi toate categoriile de personal din şcoli şi grădiniţe

„De asemenea, având în vedere precizarea publică a INSP cu privire la lipsa unei opinii oficiale referitoare la criteriul ratei de vaccinare de 60% în rândul personalului fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar din România, Ministerul Educaţiei a transmis INSP rugămintea de a exprima oficial opinia cu privire la acest criteriu asumat în Ordinul nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică”, au arătat reprezentanţii ministerului.

Instructiune testare rapida saliva