Documentele şi cererile necesare nu sunt foarte multe şi sunt relativ uşor de completat. Dacă nu vă descurcaţi, la sediul Registrului Comerţului găsiţi un ghişeu de asistenţă, şi contra unei sume de aproximativ 30 de lei veţi primi tot ajutorul de care aveţi nevoie. Important de menţionat este faptul că toate copiile documentelor pe care trebuie să le depuneţi trebuie certificate olograf de către titular– adică se va scrie pe fiecare pagină „Conform cu originalul“ alături de numele titularului / părții și semnătură. Toate cererile necesare le puteţi descărca de pe site-ul ONRC. 

După ce aţi completat şi finalizat toate cererile şi documentele, primul pas este să depuneţi la ghişeul ONRC cererea de verificare a disponibilității numelui. Aceasta o atașați unei copii de buletin și mergeți la ghișeul care se ocupă cu verificarea și rezervarea numelui firmei. În cazul PFA, numele firmei va fi chiar numele vostru în format Nume Prenume Persoană Fizică Autorizată. După aproximativ 30 de minute vi se va elibera o dovadă privind disponibilitatea și rezervarea firmei, pe care o veți atașa la dosarul cu acte de depus. Important de reamintit că acest serviciu este acum gratuit, iar înainte costa circa 72 de lei. Următorul pas este ca întregul dosar să fie depus la ghișeul de depunere documente înființare PFA din cadrul ONRC. Înainte de 1 februarie se plătea o taxă de înființare de 144 de lei, însă aceasta a fost eliminată. Astfel, vei primi un bon cu data de soluționare a dosarului. Stadiul în care se află acesta îl puteți urmări online, accesând portalul Vă faceți un cont și apoi accesați secțiunea „Stadiu dosar“, unde introduci numărul de înregistrare de pe bon. Nu ar trebui să dureze mai mult de trei zile răspunsul.

 Ce taxe plăteşte un PFA

Modificările aduse la Codul Fiscal de la 1 ianuarie 2016 au crescut povara fiscală a unui PFA. O persoană fizică autorizată plătește, pentru veniturile realizate, un impozit de 16%. Din 2016 PFA-rile plătesc și contribuții sociale (CAS), respectiv 10,5% sau 26,3% conform opțiunii acestora calculat la venitul net obținut, plus contribuția de sănătate (CASS) de 5,5%. Prima cotă, cea de 10,5%, nu asigură un stagiu complet de cotizare pentru pensie, ci doar o treime din acesta. În cazul în care PFA-urile vor dori să beneficieze de o pensie întreagă, atunci vor putea opta să achite cota de 26,3%, care conține și contribuția angajatorului, de 15,8%. De asemenea, tot de la 1 ianuarie 2016 PFA-urile nu mai pot alege baza asupra căreia va fi aplicată cota CAS, aceasta fiind calculată pe baza venitului net efectiv realizat. După ultimele modificări, persoana fizică va răspunde cu bunurile proprii în cazul unor daune aferente PFA-ului. Cu alte cuvinte, în cazul în care ANAF sau orice alt terț, amintește, solicită daune PFA-ului, cel care îl deține răspunde cu averea personală.

Actele necesare

Copie C.I. sau pașaportul în două exemplare;
Copie după dovada de proprietate, pe care să scrieți conform cu originalul vă scrieți numele și semnați;
Certificat de atestare fiscală în original, în termen de valabilitate; 
Acordul Asociaţiei de proprietari/locatari (dacă este cazul); 
Documentul care să ateste pregătirea profesională, care poate fi, după caz:
    diploma; 
    certificatul sau adeverința prin care se dovedește absolvirea unei instituții de învățământ; 
    certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire pro­fesională; 
    certificatul de competență profe­sională;
    atestatul de recunoaștere și/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinatate; 
    orice alte dovezi care să ateste experiența profesională.
Cererea de înregistrare, în ori­ginal;
Anexa 1 privind înregistrarea fis­cală; 
Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora;
Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activi­tăților ca persoană fizică autorizată (scrisă de mână, în original);
Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original). 

Număr LIMITAT DE angajați și clase de activități

Ultimele modificări schimbă statutul PFA în ceea ce privește domeniile de activitate și numărul de angajați. Numărul obiectelor de activitate potrivit Nomenclatorului CAEN, precum şi numărul angajaţilor pe care îi poate avea o persoană fizică autorizată (PFA) este limitat. Potrivit legii, un PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN. De asemenea, se stipulează că, în ceea ce priveşte numărul de angajaţi PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată singură sau împreună cu cel mult 3 persoane angajate de aceasta, în calitate de angajator cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii.

Cât costă să înfiinţezi un PFA

Rezervarea 
denumirii
72 de lei
ELIMINAT

Taxă operare dosar 
147 lei  
ELIMINAT

Specimen
de semnătură (notar)
60 de lei  
RĂMÂNE

Total: 
60 de lei

SRL-ul, de zece ori mai ieftin

Costul înfiinţării unei firme a scăzut de zece ori de la 1 februarie. Astfel, de la 353 de lei cât costa înfiinţarea unui SRL, astăzi cei interesaţi să-şi deschidă o firmă vor plăti doar 31,5 lei, respectiv taxa de publicare în Monitorul Oficial. Înregistrarea unui S.R.L la ONRC, dacă toate documentele depuse sunt în regulă, durează trei zile. Îţi oferim câteva recomandări pentru a economisi timp şi bani cu privire la documentele pe care trebuie să le ataşezi dosarului de înregistrare. 

Primul pas este să alegi trei posibile nume pentru firmă. După ce ai găsit variantele, depui la Registrul Comerţului cererea de rezervare de nume. 

Pasul doi se referă la sediul social. 

Următorul pas este redactarea actului constitutiv. Acest document este unul important pentru viitoarea societate deoarece reglementează printre altele obiectul de activitate al firmei, obligaţiile şi drepturile asociaţilor şi administratorului, modalitatea de lichidare sau de dizolvare a societăţii comerciale şi participarea asociaţilor la pierderi şi beneficii. Apoi, trebuie să mergi la bancă să depui capitalul social, în valoare de 200 de lei, într-un cont deschis pe baza cererii de rezervare pe care e important să o ai în original. Păstrează chitanţa primită pentru a dovedi că ai parcurs acest pas. Chitanţa obţinută trebuie depusă în original la dosarul de înfiinţare al firmei. De asemenea, mai sunt câteva declaraţii pe care le poţi descărca de pe site-ul ONRC care trebuie ataşate dosarului. În trei zile de la depunerea dosarului ar trebui să poţi ridica actele privind înregistrarea firmei.

3 persoane este numărul maxim de angajaţi pe care îi poate  avea un PFA, pe lângă titular