Tarifele de primă sunt liber stabilite de către societăţile de asigurare. Utilizarea unor metode de calcul actuariale consacrate, segmentarea complexă a tarifelor de primă pe multiple criterii, care să permită identificarea categoriilor de clienţi ce prezintă un risc crescut în producerea daunelor, sunt elemente care apreciem că vor conduce la o calibrare corectă a tarifelor de primă.”,arată Comisia de Supraveghere a Asigurărilor într-un comunicat de presă.

 Arbitrul pieţei a ţinut să sublinieze, punctual, scopurile urmărite prin introducerea noii legislaţii privind RCA.

 Modificările aduse Normelor RCA prin Ordinul nr. 3/2013 vizează următoarele aspecte:

– stabilirea tarifelor RCA pe categorii de riscuri (segmentarea tarifelor în funcţie de diferite criterii stabilite de societate) şi nu doar pe categorii de vehicule, aşa cum era în trecut;

utilizarea pentru calculul tarifelor a unor metode actuariale general acceptate, care să ofere un nivel ridicat de încredere, astfel încât cuantumul rezultat al tarifelor RCA să fie corect şi suficient pentru acoperirea tuturor riscurilor asumate i a cheltuielilor aferente;

– transmiterea către CSA în format electronic a calculelor efectuate, având în vedere complexitatea acestora.

Ordinul nr. 3/2013 nu prevede obligaţia asigurătorilor de a face profit pe RCA.

Legislaţia prevede, ca şi până acum, doar obligaţia asigurătorilor RCA de a stabili tarifele de primă, astfel încât să garanteze permanent îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din încheierea contractelor de asigurare RCA, profitul nefăcând parte din obligaţiile asigurătorului.