Firmele încep să înlocuiască scrisorile de garanţii bancare cu asigurările de garanţii, pentru a-şi îmbunătăţi lichidităţile în criză. Acest tip de poliţe a înregistrat cea mai mare creştere în 2008.

Cei mai importanţi clienţi ai companiilor de asigurare pe acest segment de piaţă sunt firmele de construcţii. În ultimele luni, cererile de asigurări de garanţii au început să crească spectaculos. O parte din poliţe sunt solicitate de firmele de construcţii, pentru a-şi debloca lichidităţile într-o perioadă dificilă. „În ultima perioadă, primim tot mai multe cereri de asigurări de garanţii de la firme care au banii blocaţi în contul garanţiilor de mentenanţă. Aceste firme doresc să-şi deblocheze banii,  pentru că au nevoie de lichidităţi şi pot face acest lucru prin înlocuirea reţinerilor băneşti cu garanţii de mentenanţă emise de asigurători. În 2009, acest tip de cereri a crescut chiar şi comparativ cu ultimul trimestru din 2008“, afirmă Camelia Dolfi, şefa Departamentului de asigurări de credite şi garanţii de la Allianz-Țiriac.

Companiile interesate sunt cele cu bani blocaţi la beneficiarii lucrărilor de construcţii. Aceştia le reţin din valoarea fiecărei facturi emise un procentaj egal cu cel al avansului achitat anterior, respectiv sume pe care le-au pus colateral pentru a obţine scrisori de garanţie de la bănci, emise în favoarea beneficiarilor lucrărilor. Preferinţa companiilor de a cumpăra poliţe de garanţii (bonduri) este confirmată şi de alţi jucători de pe piaţa asigurărilor. „Din cauza lipsei de lichidităţi, este din ce în ce mai vizibilă tendinţa de solicitare a bondurilor în locul scrisorilor de garanţie bancară. Cererea a devenit agresivă încă din vara anului trecut“, spune Georgiana Popescu, şefa departamentului care evaluează riscul preluat prin vânzarea de poliţe clienţilor corporate din cadul Generali Asigurări.

Avans-record

Creşterea clasei asigurărilor de garanţii a fost, de fapt, cea mai mare înregistrată anul trecut pe întreaga piaţă a asigurărilor. Primele brute subscrise aferente acestor poliţe au avansat cu aproape 113%, însumând peste 11 milioane de lei (aproximativ trei milioane de euro), potrivit datelor publicate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. În plus, primele subscrise în ultimul trimestru aproape au egalat valoarea încasărilor din primele nouă luni ale anului trecut. Creşterea impresionantă a fost posibilă totuşi şi în condiţiile unei ponderi încă nesemnificative în totalul pieţei asigurărilor. La sfârşitul lui 2007, încasările din vânzarea asigurărilor de garanţii au reprezentat 0,2% din total, iar la finele anului trecut au ajuns la 0,4%. Avansul se datorează în mare parte creşterii spectaculoase a pieţei construcţiilor. Chiar dacă aceasta s-a temperat în prezent, companiile de asigurări se aşteaptă ca poliţele de garanţii să crească în continuare. „Piaţa potenţială a asigurărilor de garanţii pentru constructori este enormă, având în vedere nivelul redus al acestora“, afirmă Camelia Dolfi. Un argument suplimentar adus de ea: în ţările europene, astfel de poliţe acoperă 25% din garanţiile emise de instituţiile financiare, restul fiind scrisori de garanţie emise de bănci. Pe piaţa autohtonă, aceste asigurări reprezintă 2% din garanţiile emise de instituţiile financiare, estimează oficialul Allianz-Țiriac.

La avansul pieţei ar putea contribui şi anumite modificări legislative. Firmele care participă în prezent la licitaţii de achiziţii publice sunt obligate de legislaţia în vigoare să aducă scrisori emise de bănci drept garanţii. Există însă un proiect de modificare a acestei reglementări, în care asigurările sunt puse pe aceeaşi treaptă cu scrisorile emise de instituţiile de credit. 

Impuls pentru vânzările de case noi

Dezvoltatorii de proiecte rezidenţiale pot încerca să îşi impulsioneze vânzările şi oferind beneficiarilor finali garanţii suplimentare. Acestea pot fi bazate pe asigurări care garantează returnarea avansului în cazul în care proiectul nu se mai finalizează. În Italia, de exemplu, dezvoltatorii care vând construcţii rezidenţiale sunt obligaţi să le garanteze clienţilor finali returnarea avansului. „În România, în contextul crizei şi al blocajului de pe piaţa construcţiilor rezidenţiale, dezvoltatorii au văzut că nu mai pot vinde dacă nu aduc clienţilor nişte garanţii referitoare la seriozitatea lor. Aceste garanţii vor trebui să acopere şi obligaţiile de returnare a avansului. Probabil că cererea pentru asigurări de garanţii în domeniul va exploda. Acum, din punctul nostru de vedere, cererea nu este solvabilă, pentru că este clar că riscul în acest domeniu este foarte mare“, spune Camelia Dolfi. Potrivit acesteia, Allianz a primit astfel de cereri, dar până acum le-a respins.

Poliţele de garanţii solicitate de companiile de construcţii sunt emise, deocamdată, de asigurători doar în favoarea dezvoltatorilor proiectelor. Cei care cumpără un apartament într-un ansamblu rezidenţial nou se adresează dezvoltatorului în cazul în care constată că li se dărâmă tavanul. Mai departe, dezvoltatorul poate executa garanţia depusă de compania care a realizat construcţia.

În cazul unui ansamblu rezidenţial, o asigurare care garantează returnarea avansului poate fi comună pentru viitorii proprietari ai apartamentelor şi ar acoperi avansul achitat de fiecare dintre ei.

«Asigurările de garanţii sunt mult mai avantajoase decât scrisorile de garanţii bancare, pentru că nu implică
blocarea banilor asiguraţilor.»

Camelia Dolfi, şef Departament asigurări de credite şi garanţii, Allianz-Țiriac

«În acest an, asigurările de garanţii vor creşte, deoarece firmele vor dori, sub orice formă, deblocarea banilor, iar bondurile le satisfac această nevoie.»
Georgiana Popescu, head of corporate risks department, Generali

Tipuri de poliţe

• pentru returnarea avansului
• de bună execuţie
• de mentenanţă
• pentru participări la licitaţii

Evoluţie

151-27824-28_g_80x56.jpgAsigurările de garanţii au înregistrat cea mai mare creştere anul trecut: cu aproape 113%, până la 11 milioane de lei. Avansul uriaş a fost posibil şi ca urmare a nivelului redus de la care s-a pornit: în 2007, aceste poliţe au generat doar 0,2% din totalul primelor brute subscrise, iar la finele lui 2008 au ajuns la 0,4%.

Instrumente de garantare

Asigurări
• se acordă pe baza unei analize de risc al solicitantului
• executarea garanţiei este condiţionată de dovedirea culpei asiguratului de către beneficiarul în favoarea căruia a fost cesionată garanţia (dacă există litigii între beneficiar şi persoana garantată, garanţia poate fi executată numai după soluţionarea acestora şi stabilirea culpei persoanei asigurate)
• în cazul executării garanţiei, asigurătorul are drep de creanţă asupra clientului asigurat.

Scrisori bancare
• se acordă pe baza depunerii de garanţii reprezentate de cash colateral, garanţii reale sau ambele
• reprezintă un angajament de plată ferm şi irevocabil, asumat de banca emitentă în favoarea unui beneficiar. Angajamentul vizează plata unei sume de bani definite, la prezentarea de către beneficiar a unei cereri de plată însoţite sau nu de anumite documente prevăzute în textul garanţiei, în perioada de valabilitate şi în concordanţă cu celelalte termene şi condiţii stipulate în textul garanţiei.