Pentru 2013 se estimează o creştere a PIB real de 3,1%, pentru 2014 de 3,6% şi pentru 2015 de 3,9%.

"Riscul încetinirii creşterii economice în statele membre UE va fi compensat de o mai bună absorbţie a fondurilor UE şi de redresarea treptată a cererii interne, pe fondul continuării implementării cu fermitate a politicilor care să asigure stabilitatea macroeconomică şi financiară. Cererea internă va reprezenta motorul creşterii economice, în condiţiile în care formarea brută de capital fix se va accelera cu 7,2%, cheltuielile bugetare cu investiţiile", se precizează în documentul citat.

Exporturile de bunuri se estimează a creşte cu 7,4%, iar importurile cu 11,1%, ponderea deficitului comercial FOB-CIF în PIB urmând astfel a se majora cu 1,6% faţă de cel din 2011 (7,1% comparativ cu 5,5%). Exporturile intracomunitare se vor majora cu 7,2%, iar cele extracomunitare cu 7,7%, în timp ce importurile intracomunitare vor creşte cu 11,3% şi cele extracomunitare cu 10,7%.

Având în vedere evoluţia economiei mondiale în următoarea perioadă, în perioada 2-13-2015 se estimează creşteri medii anuale ale exporturilor de bunuri cu 11,2% şi ale importurilor de 11,8%, deficitul comercial urmând astfel să se situeze pe un trend ascendent, până la nivelul de 8,7% în 2015.

Deficitul contului curent al balanţei de plăţi se aşteaptă să se menţină în limite sustenabile, astfel încât să reprezinte 5,2% din PIB, fiind acoperit prin surse autonome, negeneratoare de dobândă, în proporţie de 88%.

Nivelul deficitului de cont curent se va menţine la o valoare cuprinsă între 7,8 şi 8,7 miliarde euro în 2013-2015, cu o pondere a acestuia în PIB de 5,2% în 2013 şi 5% în 2015 şi va fi acoperit aproape în întregime prin surse autonome negeneratoare de dobândă pe întreaga perioadă.

În ceea ce priveşte inflaţia, aceasta se va menţine la un nivel redus, urmând să atingă nivelul de 3,5%, cu o medie anuală de 3%.

Un impact favorabil asupra evoluţiei inflaţiei în 2012 este aşteptat şi din partea cererii agregate, care este estimată a se menţine la un nivel redus.

Pe de altă parte, menţinerea cursului de schimb leu/euro peste nivelul mediu al anului anterior poate exercita o presiune prin creşterea preţurilor mărfurilor de import, dar şi a preţurilor mărfurilor şi serviciilor racordate la moneda europeană.

Volatilitatea redusă a preţului petrolului, de care s-a ţinut cont la estimarea inflaţiei, ar putea fi perturbată de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, ceea ce ar putea conduce la creşteri substanţiale ale preţului petrolului pe pieţele internaţionale, subliniază Programul de Convergenţă.

O altă sursă externă de risc o constituie prelungirea crizei datoriilor suverane, ceea ce ar putea genera costuri mai ridicate şi un acces mai dificil la finanţarea externă.

Pentru perioada 2013-105, tendinţa de reducere a inflaţiei va continua. Astfel, rata inflaţiei urmează să scadă până la nivelul de 2,3% în 2015, cu o medie anuală de 2,5%.

În ceea ce priveşte populaţia ocupată, pentru 2012 se estimează o creştere a acesteia cu 0,3% şi a salariaţilor cu 0,2%.

Programul de Convergenţă este revizuit anual la Bucureşti şi ulterior este trimis spre aprobare la Bruxelles, după aprobarea sa de către Executivul României.
Sursa: Agerpres