Pentru a beneficia de prima pe cap de animal speciile ovine/caprine, solicitantul trebuie să se prezinte la centrele judeţeane/locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu o serie de documente: copie cartea de identitate sau certificatul de înregistrare; dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare pe numele solicitantului, dacă este cazul şi dovada contului bancar activ.
Pot depune cerere de plată crescatorii care îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii: să fie înscrişi în Registrul Naţional al Exploataţiilor al ANSVSA şi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare.
Beneficiarul trebuie să solicite cererea pretipărită la centrul judeţean APIA, cererea trebuie să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă, efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete pentru femele de ovine/25 de capete pentru femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie 2012; efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012.
În plus, animalele pentru care solicită primă să fie înregistrate în RNE şi identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică, ambele conţinând acelaşi număr unic de identificare a animalului în cazul animalelor născute începând cu data de 01 ianuarie 2010 sau identificate cu două crotalii auriculare simple, ambele conţinând acelaşi număr de identificare a animalului, în cazul animalelor născute înainte de 01 ianuarie 2010.
Depunerea cererilor se poate face individual, prin reprezentant legal (cu procură notarială) sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite,  cu acordul scris al solicitantului.
Cererile pot fi completate şi online prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru producătorii agricoli care solicită prima pe cap de animal pentru un efectiv mai mare de 500 capete femele ovine/caprine. După tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite se depune la Centrele Judeţene ale APIA.
Pe site-ul APIA va fi afişată lista definitivă cu asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal care îndeplinesc condiţiile legale şi au depus documentaţie necesară la Centrele Judeţene ale APIA.