Cresc salariile cu 10%. Cine va beneficia de majorări salariale

Cresc salariile cu 10%. Cine va beneficia de majorări salariale? Premierul României, Marcel Ciolacu, a informat deja că OUG a fost pusă în transparență, fiind o cerință europeană pentru decontările de ochelari până în suma de 500 lei. Vorbim de majorări de 5% și 5% pentru categoriile care nu au primit și pentru cei cu venituri foarte mici. Guvernul României trebuie să acopere întreaga umbrelă și că își permite să deconteze 500 lei, dar doar cu un consult oftalmologic necesar. Acesta este efortul bugetar pe care România și-l poate permite în prezent, conform Ministerului Finanțelor.

„A fost pusă în transparenţă. Este o cerinţă europeană cu decontările pentru ochelari până în suma de 500 lei; iar restul vorbim de majorări de 5% şi 5% categoriilor care nu au primit, celor care au venituri foarte mici. Nu putem face legi pentru o anumită categorie, doar că ne putem… ne putem judeca între noi şi ne putem da dreptate. Guvernul trebuie să acopere întreaga umbrelă. Guvernul îşi permite 500 lei să fie decontaţi.

Normal, cu un consult oftalmologic, că dacă n-ai nevoie, nu îţi iei ochelari. În acest moment, din ceea ce am stabilit împreună cu ministrul Finanţelor, Guvernul României atâta îşi permite. Ea (ordonanţa, n.r.) este pusă în transparenţă. Dar eu vă spun că Guvernul României – ceea ce mi-a transmis mie Ministerul de Finanţe – este că acest efort bugetar şi-l poate permite România în acest moment. Şi eu cred că de la începutul anului, această abordare a fost una corectă şi echilibrată”, a spus Marcel Ciolacu, premierul României.

Marcel Ciolacu
Marcel Ciolacu (SURSA FOTO: Facebook, Marcel Ciolacu)

Ce prevede proiectul de lege?

Proiectul de ordonanță de urgență prevede că anumite categorii de bugetari vor beneficia de creșteri salariale de 10%, raportate la nivelul lunii decembrie 2023. Aceste majorări vor fi acordate în două tranșe: în iunie 2024 și în septembrie 2024. Impactul bugetar al acestei măsuri este estimat la 1,127 miliarde lei.

Potrivit Notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de OUG privind măsuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară precum şi reglementarea unor aspecte organizatorice, sunt vizate familiile ocupaţionale de funcţii bugetare din Anexa nr. III – Cultură, Anexa nr. IV – Diplomaţie, Anexa V, Capitolul VI – personalul cu funcţii de conducere şi de execuţie din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, Anexa nr. VII – personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul Parlamentului, Anexa VIII – Administraţie, inclusiv pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului din unităţile administrativ-teritoriale de până la 20.000 de locuitori, respectiv poziţiile 21-28 din lit. C ale anexei nr. IX.

Se prevede ca personalul agențiilor județene pentru protecția mediului și al Agenției pentru Protecția Mediului a Municipiului București să beneficieze de salarizare corespunzătoare funcțiilor publice de stat, similară cu cea prevăzută la nivelul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

Se va reglementa posibilitatea ca angajatorii să poată deconta achiziția de dispozitive de corecție speciale pentru lucrătorii care utilizează în mod obișnuit echipamente cu ecran de vizualizare pe o durată semnificativă a timpului de lucru, în limita sumei de 500 lei per persoană. Se va înființa Comisia Centrală pentru Drepturi Salariale, instituită prin ordin comun al ministrului Muncii și Solidarității Sociale, ministrului Finanțelor și ministrului Justiției, pentru a soluționa aspecte de natură tehnică privind aplicarea corectă a situațiilor semnalate și pentru a clarifica chestiuni legate de drepturile salariale.

Acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare aferente va fi realizată prin procese de reorganizare instituțională, creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și a plății contribuțiilor la BASS și a impozitului pe venit, creșterea gradului de colectare, precum și reducerea unor cheltuieli cu bunurile și serviciile.

Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor, iniţiatorii proiectului de act normativ, explică demersul lor prin faptul că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 128/2023 pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ şi alte sectoare de activitate bugetară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197/29 decembrie 2023, a prevăzut majorări salariale în sistemul naţional de învăţământ, respectiv pentru personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic.

S-a reglementat stabilirea nivelului de salarizare

S-a reglementat stabilirea nivelului de salarizare a funcționarilor publici și a personalului contractual din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor aflate în subordinea și sub autoritatea MMSS la același nivel cu cel al personalului din cadrul instituțiilor respective, precum Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Aceeași măsură a fost avută în vedere și pentru Ministerul Sănătății și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, Ministerul Culturii și direcțiile pentru cultură județene și a municipiului București, Agenția pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură și structurile subordonate, precum și pentru Institutul Național de Statistică și structurile subordonate.

În ceea ce privește instituțiile prefectului, pentru funcționarii publici și personalul contractual, cu excepția serviciului public comunitar pentru permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, serviciului public comunitar de pașapoarte și funcțiilor de demnitate publică, drepturile salariale au fost stabilite la nivelul celor prevăzute pentru Secretariatul General al Guvernului. Ca regulă generală, s-a avut în vedere ca aceste salarii să nu depășească nivelul celor din structurile supraordonate.

„În această etapă, se constată încă diferenţe salariale manifestate între funcţii din administraţia publică centrală şi unele structuri subordonate ale acestora din teritoriu şi prin raportare la complexitatea muncii exemplifică prin agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi agenţia pentru protecţia mediului municipiul Bucureşti.

De asemenea, a fost analizat nivelul de nivelul de salarizare a personalului din aparatul de specialitate al primarului din unităţile administrative-teritoriale cu până la 20.000 de locuitori, raportat la nivelul de salarizare din administraţia publică locală. Din această perspectivă se impune recunoaşterea principiului importanţei muncii şi a nivelului de specializare dobândit de-a lungul timpului de aceste categorii de personal bugetar”, se precizează în nota de fundamentare.