”Începând din această săptămână, regia este condusă de un Consiliu de Administraţie în baza Legii 109/2011 a guvernanţei corporative. Astfel, regia are posibilitatea să aplice un management modern în administrarea pădurilor statului şi a celor private, dar şi a UAT-urilor pe care le are în administrare. În 90 de zile voi prezenta Planul de Management al Romsilva pe următorii patru ani, iar acesta va cuprinde şi partea de administrare a ariilor naturale protejate”, a spus Crăciunescu.

Regia Naţională a Pădurilor are un nou Consiliu de Administraţie (CA), începând cu luna ianuarie 2014, format din şapte membri, acesta fiind desemnat prin OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. (Sursa: Agerpres)