Numărul total al deciziilor emise de completele de soluţionare a contestaţiilor din cadrul CNSC a fost de 6.562, în 2010, în scădere cu 789 a deciziilor emise comparativ cu anul 2009.

Din valoarea totală estimată a procedurilor în care CNSC a emis decizii de admitere a contestaţiilor, cea a procedurilor anulate a fost de 11,48 miliarde lei (2,72 miliarde euro), iar cea a procedurilor în care s-au dispus măsuri de remediere s-a ridicat la 28,44 miliarde lei (6,77 miliarde euro).

În perioada ianuarie – decembrie 2010, numărul contestaţiilor formulate de operatorii economici şi înregistrate la CNSC s-a ridicat la 7.867 de dosare. Din totalul acestora, 3.018 (38,3%) au vizat documentaţiile de atribuire, iar 4.849 (61,6%) rezultatul procedurii.

Datele oficiale arată ca din cele 6.652 de decizii emise de completele de soluţionare a contestaţiilor din cadrul CNSC în anul 2010, în 1.444 decizii (22%) completele de soluţionare a contestaţiilor din cadrul instituţiei au dispus admiterea contestaţiilor şi remedierea procedurilor de atribuire a achiziţiei publice, în vreme ce în cazul a 603 decizii (9,18%) s-a dispus admiterea contestaţiilor şi anularea procedurilor de atribuire a achiziţiei publice.

Datele oficiale furnizate de Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) arată că în anul 2010, în cadrul platformei de comunicare utilizată în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică au fost iniţiate 50.454 proceduri (23.211 – proceduri online şi 27.243 – proceduri offline), având o valoare totală estimata de 80,10 miliarde lei (19,02 miliarde euro).

Cele mai frecvente aspecte reclamate de operatorii economici în contestaţiilor formulate la documentaţiile de atribuire vizează cerinţele de calificare impuse de autoritaţile contractante – considerate drept disproporţionate în raport cu natura şi obiectul contractelor, cerinţele factorii de evaluare utilizaţi de autorităţile contractante, criteriile de atribuire utilizate de autorităţile contractante.

În ceea ce priveşte cele mai reclamate aspecte de către operatorii economici în cadrul contestaţiilor formulate la rezultatul procedurii vizează modul de evaluare şi desemnarea ofertelor declarate câştigătoare, punctarea ofertelor, modalitaţile utilizate pentru descalificarea unor ofertanţi, lipsa unor motive legale din partea autorităţilor contractante în momentul respingerii unor oferte.

Pe parcursul anului 2010, din totalul de 6.562 de decizii emise de completele de soluţionare a contestaţiilor din cadrul CNSC, 917 decizii au fost atacate cu plângere la Curţile de Apel, însă doar 133 dintre acestea au fost modificate (în parte/casate) de către instanţe.

Potrivit raportului instituţiei, bugetul CNSC aferent anului 2010 s-a ridicat la 9,65 lei. Cheltuielile curente au însumat 9,48 milioen lei, din care cheltuielile de personal 7,7 milioane lei, iar cele pentru bunuri şi servicii – 1,6 milioane lei.