Angajamentele asumate de UNNPR elimină complet, imediat și definitiv îngrijorările ce au condus la declanşarea investigaţiei, la sfârşitul anului 2015. Astfel sunt înlăturate restrângerile concurenţiale privind stabilirea onorariilor minime (în limita prevederilor Legii nr. 36/1995), publicitatea individuală, modalitatea de încasare a onorariilor, atragerea clientelei, respectiv racolarea personalului în cadrul birourilor notariale.

De asemenea, UNNPR s-a angajat să transmită ministrului justiţiei propuneri pentru eliminarea limitelor minime ale onorariilor pentru acele proceduri realizate în regim concurenţial şi includerea lor alături de categoriile de servicii notariale pentru care nu sunt stabilite limite minimale (în conformitate cu prevederile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale).

“Practic, aceste angajamente constituie un prim pas, esenţial, în procesul de liberalizare a onorariilor notarilor. UNNPR are un rol important şi apreciem preocuparea sa, legitimă de altfel, pentru calitate şi integritate, dar trebuie să existe şi concurenţă pentru a avea calitate la preturi rezonabile. Angajamentele sunt eficiente şi pot fi implementate într-o perioadă scurtă de timp, permiţând înlăturarea imediată a îngrijorărilor, fără a avea vreun impact negativ asupra oricăror alte piețe, companiii sau consumatori” a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Investigaţia a fost declanşată sfârşitul anului 2015, ca urmare a adoptării de către UNNPR a unui cod deontologic (Hotărârea nr. 9/2015), conţinând unele prevederi ce au creat îngrijorări din punct de vedere concurenţial. Acestea se referă la modalitatea de fixare şi de încasare a onorariilor, la atragerea personalului instruit în cadrul birourilor notariale concurente, la introducerea unor restricţii privind publicitatea individuală, inclusiv în ceea ce priveşte informarea consumatorilor cu privire la onorariile practicate, respectiv în ceea ce privește popularizarea unor modele de acte şi proceduri notariale, a unor puncte de vedere, soluţii pentru speţe concrete.

Angajamentele au fost deja aprobate prin Hotărâre de către Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. şi pot fi implementate chiar şi înainte de aprobarea lor de către Consiliul Concurenței;

 

În acelaşi timp, Consiliul Concurentei a aprobat instituirea unui mecanism de montorizare combinat pentru a se asigura punerea în aplicare a angajamentelor asumate. Astfel acest mecanism ar urma să fie realizat astfel:

a)      Colaborare instituţională între Consiliul Concurenţei şi Ministerul Justiţiei în scopul implementării măsurii de liberalizare unor onorarii pentru anumite categorii de acte şi servicii notariale, prin punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale. Aceste acte şi servicii notariale pentru care se propune negocierea liberă a onorariilor sunt fie dintre cele care nu au fost reglementate expres prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 46/C/2011[1], fie pentru care Ordinul nr. 46/C/2011 a aprobat limitele minimale ale onorariilor, dar, prin natura lor, pot fi realizate şi de alte profesii independente, inclusiv liberale (contracte de comodat, antecontracte, contracte de închiriere, dare de dată certă, consultaţii juridice, anumite acte şi proceduri care au ca obiect bunuri mobile).;

b)      Monitorizare efectuată de către Consiliul Concurenţei în cazul modificărilor aduse Codului Deontologic prin Hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.