Pe de altă parte, membrii Consiliului ASF au fost informaţi cu privire la raportul de activitate al Fondului de Garantare a Asiguraţilor (FGA), în perioada 1 septembrie – 30 octombrie 2015, fiind prezentat stadiul măsurilor întreprinse pentru gestionarea situaţiei societăţii Astra în ceea ce priveşte preluarea evidenţelor contractelor de asigurare şi a dosarelor de daună.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Consiliul ASF a audiat o informare privind Planul de acţiune elaborat de Comisia Europeană referitor la Uniunea Pieţelor de Capital şi lista preliminară a barierelor de natură să afecteze libera circulaţie a capitalurilor.

'Grupul de lucru constituit la nivelul ASF va coopera cu reprezentanţi ai BNR, ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului Justiţiei, pe zonele de competenţă comună, în vederea coordonării efortului naţional de transpunere în practică a Planului de acţiune aferent Uniunii Pieţei de Capital', se menţionează în comunicat.

De asemenea, au fost aprobate principalele direcţii de acţiune ale strategiei de educaţie financiară a ASF pentru perioada 2015-2018.

Consiliul ASF se întruneşte în fiecare săptămână pentru a decide asupra măsurilor ce trebuie adoptate pentru buna funcţionare şi pentru supravegherea eficientă a pieţelor financiare non-bancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este instituţia care autorizează, reglementează, supraveghează şi controlează entităţile care activează pe piaţa financiară non-bancară din România. ASF a fost înfiinţată în 2013 prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).