Măsura a fost luată în conformitate cu Legea societăţilor comerciale (Legea 31/1990), care o impune în condiţiile constatării unei diminuări semnificative a activului net al societăţii comerciale ori reducerea acestuia sub jumătate din valoarea capitalului social subscris.

Dacă dizolvarea societăţii nu va fi acceptată de acţionari, Consiliul de Administraţie le va solicita acestora, după ce vor fi convocaţi în prima jumătate a lunii septembrie, să hotărască asupra reducerii capitalului social, de la aproape 2,2 miliarde de lei la numai peste 228 de milioane. Această măsură se propune a fi luată prin reducerea valorii nominale a acţiunii Rafo, de la 2,50 la 0,26 de lei. În acest fel, la noua valoare a capitalului social, acţionarul principal, Petrochemical Holding GmbH, va ramâne cu 96,51 la sută din capital, dar la o valoare totală ceva mai mare de 220 de milioane de lei, un grup de acţionari persoane juridice vor deţine 3,32 la sută, dar valoric numai 7,6 milioane de lei, iar un grup de persoane fizice 0,15 la sută, adică aproximativ 356.000 de lei.

Instalaţiile rafinăriei din Oneşti au fost oprite pe 20 februarie 2008, an în care s-a decis începerea programului de modernizare, pentru repornire, program aplicat parţial inclusiv în anul 2013. Cu toată sistarea activităţii de producere a combustibililor lichizi, Rafo a obţinut, în 2013, venituri din exploatare de peste 98 de milioane de lei, prin vânzarea stocului de ţiţei, a staţiilor de carburanţi, vagoanelor şi locomotivelor, dar şi din fier vechi, încasând diverse sume şi din alte surse. Astfel, s-au acoperit cheltuieli de aproape 136 de milioane de lei, dar şi datoriile la Bugetul de Stat. Ajustările în exerciţiul financiar, dar mai ales fiscalitatea şi blocajul financiar, au cauzat pierderi de peste 46,5 milioane de lei societăţii.

'În contextul crizei economice globale este dificil pentru Rafo să atragă resursele financiare necesare continuării Programului de modernizare şi retehnologizare asumat. Din punct de vedere al managementului, societatea a demonstrat ca are personal calificat, că poate executa lucrări cu forţe proprii, dar acest lucru nu este suficient fără sursă de finanţare', indica Miroslav Dermendjiev în Raportul administratorilor pe anul 2013 .

Rafo este listată la Bursa de Valori Bucureşti, deci este o societate deschisă şi, se pare, că va avea, în continuare, acest statut. La ultima tranzacţionare, pe 5 august, valoarea acţiunii a crescut fulminant, cu 22,22 la sută, preţul de închidere fiind, însă, de doar 0,11 lei pe unitate, faţă de 0,02 lei iniţial. În ultimele 12 luni, valoarea acţiunii a ajuns pe piaţa de capital la maxim 0,39 de lei, dar şi la un minim de numai 0,01 lei. Valoarea acţiunii a început să scadă aproape constant din noiembrie 2013, cu o uşoară creştere din mai 2014. La Bursă, capitalizarea Rafo a ajuns la 96,6 milioane de lei.

Creşterile înregistrate ar putea fi puse şi în legătură cu vizita întreprinsă la finele lunii trecute la Oneşti de către acţionarul majoritar, Iakov Goldovsky, însoţit de către doi oameni de afaceri ruşi, care ar intenţiona, potrivit unor surse din companie, să se implice în reluarea procesării ţiţeiului.

AGERPRES