Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanţe, normele metodologice conţin exemple de calcul, diferenţiate în funcţie de sistemul trimestrial sau anual de declarare şi plată a impozitului pe profit.

Primul exemplu evidenţiază faptul că suma profitului asupra căreia i se aplică facilitatea fiscală este cea înregistrată în trimestrul în care se face punerea în funcţiune a echipamentului. Având în vedere că pentru 2014, scutirea de la plata impozitului reinvestit se aplică începând cu 1 iulie, exemplul de calcul se raportează la profitul contabil brut aferent perioadei rămase din anul fiscal 2014, respectiv 1 iulie-31 decembrie 2014. Concret: un investitor care pune în funcţiune un echipament în  trimestrul IV 2014, poate  aplica scutirea pentru profitul realizat în trimestrele III şi IV 2014.

Al doilea exemplu vizează contribuabilii care aplică sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, punând în evidenţă faptul că aceştia totalizează valoarea investiţiilor puse în funcţiune pe perioada întregului an fiscal. Profitul asupra căruia se aplică scutirea este cel realizat pe întregul an fiscal.

Al treilea exemplu vizează realizarea unor echipamente tehnologice pentru mai mulţi ani consecutivi şi pune în evidenţă faptul că valoarea totală a investiţiei se ia în calcul la data punerii în funcţiune. Aceasta se raportează la profitul realizat în trimestrul-anul punerii în funcţiune.

Normele cuprind, de asemenea, precizări şi pentru contribuabilii care utilizează echipamente tehnologice în baza unor contracte de leasing.

Actul normativ adoptat astăzi include şi o serie de clarificări ale modului de determinare a bazei impozabile a impozitului pe construcţii.

Mai exact, sunt avute în vedere unele situaţii specifice ca urmare a aplicării corelate cu Titlul IX din Codul fiscal sau ca urmare a reflectării în contabilitate a construcţiilor (înregistarea ca investitii în curs a construcţiilor realizate în regie proprie sau antrepriză, înregistrarea în evidenţa din afara bilanţului etc).