'În calitate de autoritate publică tutelară, MT nu a luat măsuri privind revizuirea contractelor de mandat încheiate cu membrii consiliilor de administraţie şi cu directorii din unele regii autonome, companii şi societăţi naţionale, precum şi societăţi comerciale aflate sub autoritatea MT, ceea ce a condus la plata nelegală a indemnizaţiilor, cuantumul acestora fiind peste cel prevăzut de lege, consecinţa fiind afectarea bugetelor operatorilor economici, cu suma de 5.973 mii lei', se spune în raport.

Curtea de Conturi recomandă stabilirea întinderii prejudiciului determinat de plata fără temei legal a indemnizaţiilor achitate membrilor consiliilor de administraţie şi directorilor, peste limita prevăzută prin dispoziţiile OUG nr. 51/2013 şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, potrivit legii.

De asemenea, în raport se spune că pe parcursul exerciţiului bugetar 2013, la nivelul ministerului au fost ordonanţate şi plătite sume, în cuantum de 60.866.000 lei, reprezentând dividende, respectiv 28.000 lei, reprezentând dobânzi datorate bugetului de stat, peste nivelul creditelor bugetare aprobate şi fără a se avea în vedere necesitatea rectificării prevederilor bugetare de la titlul 'Transferuri între unităţile administraţiei publice'. Astfel, în contul de execuţie a cheltuielilor, încheiat la data de 31 decembrie 2013, au fost raportate plăţi peste valoarea creditelor bugetare aprobate în cuantum de 10.866.000 lei, în cazul dividendelor, respectiv 18.000 lei, în cazul dobânzilor.

Potrivit CC, cauza acestei abateri a fost întocmirea neconformă a documentelor de ordonanţare, deoarece coloana 'Disponibil înaintea efectuării plăţii' din documentele de ordonanţare pentru plata cheltuielilor, capitolul 'Alte acţiuni economice', titlul 'Transferuri între unităţi ale administraţiei publice', a fost completată eronat, la nivelul necesarului de plată şi nu la nivelul disponibilului din credite bugetare aprobate. AGERPRES